Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Phương Dung1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Nguyễn Thị Phương Dung
 
 
Năm sinh:
1982
 
Chức vụ:
Giảng viên, Khoa Kế toán - Kiểm toán
 
Học vị:
Tiến sĩ (2013)
 
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
 
Email :
 
ĐT cơ quan:
(84-4) 3754 7506 + ext.707
 
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
   
 
2. Quá trình đào tạo:
 • Năm 2013: Tiến sĩ, Kế toán, Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản.
 • Năm 2008: Thạc sĩ, Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội.
 • Năm 2004:  Đại học, Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội.
3. Quá trình công tác:
 • 5/2014 - nay: Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 3/2015- nay: Giảng viên thỉnh giảng- Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh- Đại học Troy, Hoa Kỳ liên kết với Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 • 9/2014- 12/2016: Giảng viên thỉnh giảng- Chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh- Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược đẳng cấp quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam.
 • 12/2013 - 3/2014: Nghiên cứu viên, Trung tâm vì tiến bộ giáo dục bậc cao, Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản.
 • 1/2005 - 4/2014: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội.
 • 12/2013 - 3/2014: Trợ lý nghiên cứu, Trường Kế toán- Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản.
 • 4/2012 - 9/2013: Trợ giảng, Trung tâm vì tiến bộ giáo dục bậc cao, Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản.
 • 4/2011- 9/2011: Trợ giảng, Trường Cao học Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản.
 • 9/2008 - 5/2009: Giảng viên thỉnh giảng, Trung tâmTư vấn Kế toán Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 • 6/2004 - 11/2004: Trợ lý kiểm toán - Công ty Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA, Hà Nội.

4. Hướng nghiên cứu chính

 • Các phương pháp kế toán quản trị hiện đại
 • Các mô hình đánh giá trình độ phát triển kế toán quản trị trên thế giới
 • Kế toán xanh
 • Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Sách chuyên khảo “Cải cách kế toán công và quản lý thuế-hướng tới sự minh bạch”, Thành viên, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2017
 2. Sách chuyên khảo “Tài chính Ngân hàng Kế toán xanh - Kinh nghiệm Quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, Thành viên, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2016

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. The role of Goverments in developing green accounting: International experiences and suggestions for Vietnam, Đồng tác giả (Tác giả 1), Hội thảo quốc tế “International conference financing for innovation, entrepreneurship&renewable energy development” Năm 2017. (ISBN-978-604-67-0953-4), Trang 207-218.
 2. Barriers to adopting activity based costing in Vietnamese manufacturing enterprises, Đồng tác giả (Tác giả 1), Hội thảo quốc tế ICECH 2016- Proceedings of the 5th "International conference on emerging challenges: partnership enhancement" Hà Nội, Việt Nam Năm 2016. (ISBN-978-604-93-8961-0). Trang 224-234.
 3. The application of "Made in Vietnam" lean management philosophy in An Cu real estate company, Đồng tác giả (Tác giả 1), Hội thảo quốc tế ICECH 2016- Proceedings of the 5th "International conference on emerging challenges: partnership enhancement". Năm 2016 (ISBN-978-604-93-8961-0), Hà Nội, Việt Nam. Trang 635-644
 4. Điều kiện áp dụng phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, Tác giả, Hội thảo quốc tế: Kế toán quản trị-Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam (Management accounting-international experiences and current situations in Vietnam). Tháng 9/2016 (ISBN-978-604-791468-5). Trang 135-140
 5. Nghiên cứu áp dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động trên cơ sở thời gian (Time Driven ABC) cho doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả. Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán. Tháng 9/2016, trang 3-13
 6. Chuẩn mực kế toán quốc tế về giảm giá trị tài sản (IAS 36) đối với tài sản cố định của doanh nghiệp và gợi ý cho Việt Nam, Đồng tác giả (Tác giả 1), Hội thảo quốc tế "Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa"- ICYREB 2015- ĐH KTQD- Tháng 12/2015
 7. The adoption experiences of Target costing in Japanese enterprises and suggestions for Vietnamese enterprises. Tác giả. Hội thảo Quốc tế“ICECH2015 - International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success. Hanoi, Vietnam, Ngày 12 tháng 11- 2015
 8. Phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu- chìa khóa thành công trong cạnh tranh. Tác giả. Tạp chí “Nghiên cứu khoa học kiểm toán” Số 93, trang 22-24, Tháng 7-2015
 9. Nguyen, T.P.D and M. Aoki. (2014). “The Evolution of Management Accounting Practices in Vietnam: a Survey Research on Vietnamese Food and Beverage Enterprises. Đồng tác giả (Tác giả 1). Tạp chí “The Keizai Gaku, Annual Report of the Economic Society” Tohoku University, Tập 74- Số 4- Tháng 3/2014.
 10. “Các mô hình về sự phát triển kế toán quản trị trên thế giới” Tác giả. Tạp chí “Nghiên cứu khoa học kiểm toán” Số 82-8-2014.
 11. Factors Influencing the Application of Management Accounting Techniques: Empirical Evidence from Vietnamese Enterprises.”. Tác giả. Hội nghị “The East Asia Conference in Accounting and Spring School” Đại học Sungkyunkwan, Seoul, Hàn Quốc. Ngày 21-22 tháng 2-2013.
 12. Management Accounting Practices in Vietnamese Food and Beverage Enterprises”. Đồng tác giả (Tác giả 1). Kỷ yếu hội nghị “The Asia-Pacific Management Accounting Association 8th Annual Conference”. Số hiệu bài tham dự: XM 46. Đại học Xiamen, Tỉnh Fujian, Trung Quốc. Ngày 15-17 tháng 11 năm 2012.
 13. The Evolution of Management Accounting: Evidence from Vietnamese Enterprises.”. Tác giả. Hội nghị “The East Asian International Symposium on Accounting. Accounting School”. Đại học Tohoku- Sendai- Nhật Bản. Ngày 16-17 tháng 8 năm 2012.
 14. An Overview of the Development of Vietnamese Accounting on Legislation Perspective.”. Tác giả. Kỷ yếu hội nghị “Global Conference in Economics and Business Administration.” Đại học Nagoya, Nhật Bản. Ngày 7-8 tháng 9 năm 2011.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Định vị trình độ phát triển và các nhân tố ảnh hưởng tới trình độ phát triển kế toán quản trị của doanh nghiệp Việt Nam, 2017-2019, Đề tài Cấp ĐHQGHN, Chủ nhiệm đề tài
 2. Phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu: Kinh nghiệm quốc tế và phương hướng áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, 2014-2015, Đề tài cấp Trường ĐH Kinh tế- ĐHQGHN, Chủ nhiệm đề tài
 3. A Study of Management Accounting Practices in Vietnamese manufacturing enterprise- Evidences from Vietnamese food and beverage enterprises. 2012, Quỹ nghiên cứu “The Fuji Xerox Setsutaro Kobayashi Memorial Fund” Tokyo, Nhật Bản, Chủ nhiệm đề tài

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

Thành viên liên lạc của Hiệp hội “Kế toán quản trị Châu Á-Thái Bình Dương”: http://www.dab.hi-ho.ne.jp/s-ueno/APMAA_asia/people_page_1.htm

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:

 • Giải thưởng Nhà khoa học nữ tiềm năng ĐHQGHN- Năm 2017