Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Nguyễn Thị Phương Dung1. Thông tin cá nhân:


Họ và tên:
Nguyễn Thị Phương Dung
 
 
Năm sinh:
1982
 
Chức vụ:
Giảng viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng
 
Học vị:
Tiến sĩ (2013)
 
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
 
Email :
 
ĐT cơ quan:
(84-4) 3754 7506 + ext.707
 
Di động:
(84) 902171016
 
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
 2. Quá trình đào tạo:
 • Năm 2013: Tiến sĩ, Kế toán, Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản.
 • Năm 2008: Thạc sĩ, Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội.
 • Năm 2004:  Đại học, Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội.
3. Quá trình công tác:
 • 5/2014 - nay: Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 12/2013 - 3/2014: Nghiên cứu viên, Trung tâm vì tiến bộ giáo dục bậc cao, Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản.
 • 1/2005 - 4/2014: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội.
 • 12/2013 - 3/2014: Trợ lý nghiên cứu, Trường Kế toán- Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản.
 • 4/2012 - 9/2013: Trợ giảng, Trung tâm vì tiến bộ giáo dục bậc cao, Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản.
 • 4/2011- 9/2011: Trợ giảng, Trường Cao học Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản.
 • 9/2008 - 5/2009: Giảng viên thỉnh giảng, Trung tâmTư vấn Kế toán Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 • 6/2004 - 11/2004: Trợ lý kiểm toán - Công ty Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA, Hà Nội.

4. Các công trình đã công bố:

 1. Nguyen, T.P.D and M. Aoki. (2014). “The Evolution of Management Accounting Practices in Vietnam: a Survey Research on Vietnamese Food and Beverage Enterprises”, Tạp chí The Keizai Gaku, Annual Report of the Economic Society,Tohoku University, Nhật Bản, Tập 74- Số 4, Tháng 3/2014.
 2. Nguyen Thi Phuong Dung. Các mô hình về sự phát triển kế toán quản trị trên thế giới”. Tạp chí “Nghiên cứu khoa học kiểm toán”, Số 82-8-2014.
 3. Nguyen, T.P.D (2013). “Factors Influencing the Application of Management Accounting Techniques: Empirical Evidence from Vietnamese Enterprises.”, Bài tham dự hội nghịThe East Asia Conference in Accounting and Spring School.”, Đại học Sungkyunkwan, Seoul, Hàn Quốc, Ngày 21-22 tháng 2 năm 2013.
 4. Nguyen, T.P.D and M. Aoki. (2012). “Management Accounting Practices in Vietnamese Food and Beverage Enterprises”. Kỷ yếu hội nghị “The Asia-Pacific Management Accounting Association 8th Annual Conference”. Số hiệu bài tham dự: XM 46. Đại học Xiamen, Tỉnh Fujian, Trung Quốc, Ngày 15-17 tháng 11 năm 2012.
 5. Nguyen, T.P.D (2012). “The Evolution of Management Accounting: Evidence from Vietnamese Enterprises”, Bài tham dự hội nghị “The East Asian International Symposium on Accounting. Accounting School”. Đại học Tohoku – Sendai, Nhật Bản. Ngày 16-17 tháng 8 năm 2012.
 6. Nguyen, T.P.D (2011). “An Overview of the Development of Vietnamese Accounting on Legislation Perspective.”, Kỷ yếu hội nghị “Global Conference in Economics and Business Administration.”, Đại học Nagoya, Nhật Bản, Ngày 7-8 tháng 9 năm 2011
5. Các đề tài nghiên cứu:
 1. “The Evolution of Management Accounting Practices in Vietnam: Empirical Evidence from Vietnamese Food and Beverage Enterprises”, 2013, Trường Đại học Tohoku - Sendai, Nhật Bản.
 2. Xây dựng Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Kiểm toán/ Đề tài NCKH cấp Khoa, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, 6/2007- 11/2007.