Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Tô Lan Phương1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Tô Lan Phương

Năm sinh:

1982

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Thạc sĩ (2010)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

phuong.tolan@gmail.com

Điện thoại:

(84-4) 37547506

Di động:

(84) 919471896

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

                                       

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2010: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam.

 • Năm 2005: Cử nhân Toán - Thống kê - Tin học, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam.

3. Quá trình công tác:

 • 2013 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN
 • 2007 - 2012: Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng - Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam.
 • 2005 - 2007: Phó Phòng Đảm bảo chất lượng - Công ty Cổ phần Phần mềm Việt.

Các môn học đã tham gia giảng dạy:

 • Tài chính Doanh nghiệp 1;
 • Tài chính Doanh nghiệp 2;
 • Các thị trường và Định chế tài chính;
 • Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính;

Hướng nghiên cứu chính:

 • Đo lường và đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Định giá doanh nghiệp.

4. Các công trình đã công bố

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Một số vấn đề về định giá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 225/2015.
 2. Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dầu khí niêm yết ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 15 (7/2015).
 3. Một số vấn đề về sử dụng đòn bảy tài chính trong doanh nghiệp, Tạp chí Tài chính, số 613 kỳ 2 tháng 7/2015.

5. Các đề tài nghiên cứu:

 1. Xây dựng chuỗi giá trị Nấm ở Ninh Bình, Đề tài cấp tỉnh, Thành viên.
 2. Đánh giá tác động của các cụm, khu công nghiệp đến phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Hưng Yên, Đề tài cấp tỉnh, Thành viên.
 3. Ước tính chi phí vốn của các công ty bất động sản niêm yết ở Việt Nam, Đề tài cấp cơ sở, Chủ nhiệm.