Trang Giới thiệu chung
 
Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Kinh tếI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Giám đốc:
ThS. Lê Khắc Quyền
 ĐT: (84-24) 37547506 + 415

Email: quyenlk@vnu.edu.vn

 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, hạch toán phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân.

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác hoạch định, phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), quản lý, tư vấn hỗ trợ vận hành, ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT theo định hướng đại học số hóa.

2.  Nhiệm vụ:

a) Nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng triển khai các công việc về CNTT:

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm để ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT toàn Trường;

- Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và lựa chọn công nghệ trong việc phối hợp xây dựng và phát triển hệ thống CNTT của Trường: Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp mua sắm thiết bị CNTT và xây dựng hạ tầng mạng; phối hợp với các đơn vị trong Trường mở rộng hệ thống phần mềm; phối hợp với Bộ phận Truyền thông xây dựng và mở rộng hệ thống website của Trường.

b) Nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống CNTT toàn Trường:

- Quản lý hệ thống mạng WAN, LAN, Wifi, tổng đài điện thoại, hệ thống video conference trong toàn Trường bao gồm: Các thiết bị phòng máy chủ, hạ tầng kết nối mạng, điện thoại, thiết bị đầu cuối mạng, điện thoại; đảm bảo hệ thống hạ tầng CNTT của Trường hoạt động liên tục 24/7;

- Đầu mối cấp phát và cắt tài khoản CNTT cho người sử dụng: Tài khoản e-mail, tài khoản sử dụng Internet, tài khoản điện thoại,…;

- Đầu mối thực hiện các hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT theo định kỳ, xây lắp và duy trì hệ thống CNTT, hợp đồng xây dựng phần mềm, hợp đồng xây dựng website,….;

- Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT, đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong từng giai đoạn phát triển của Trường;

- Vận hành kỹ thuật các phần mềm và website cài đặt trên hệ thống Server của Trường hoạt động 24/24: Sao lưu dữ liệu website của Trường theo định kỳ. Đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu cho các phần mềm và website trong toàn Trường; hỗ trợ kỹ thuật đối với các các đơn vị trong Trường có phần mềm nghiệp vụ  trong việc vận hành phần mềm và sao lưu dữ liệu.

c) Nhiệm vụ hỗ trợ CNTT cho người sử dụng:

- Hỗ trợ các đơn vị và người sử dụng vận hành thiết bị CNTT như: Hướng dẫn hoặc hỗ trợ kết nối máy chiếu tại các phòng họp và giảng đường của Trường, hướng dẫn hoặc hỗ trợ truy cập Internet thông qua mạng LAN và mạng Wifi của Trường, hỗ trợ kết nối máy in từ mạng Wifi sang mạng LAN;

- Hỗ trợ khắc phục sự cố phần mềm cho người sử dụng máy tính để bàn và xách tay;

- Hỗ trợ các đơn vị trong Trường ứng dụng và xây dựng phần mềm, website phục vụ công tác chuyên môn và công tác quản lý;

- Hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng khai thác tài nguyên mạng Internet, tài nguyên mạng ĐHQGHN và tài nguyên mạng của Trường.

d) Nhiệm vụ triển khai các dịch vụ CNTT liên quan:

- Thiết kế, thi công mở rộng hạ tầng mạng;

- Chuẩn hóa kỹ năng tin học văn phòng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên theo chuẩn quốc tế;

- Phát triển dịch vụ e-learning;

- Xây dựng phần mềm, website;

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT;

- Đầu mối phát triển các dịch vụ gia tăng có thu phí trên website của Trường.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác
được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý.

>> Danh sách cán bộ Trung tâm

_______________________

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 405, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại:
  • Hỗ trợ người sử dụng: (84-24) 37547506 + máy lẻ 405;
  • Liên hệ công tác: (84-24) 37547506 + máy lẻ 425