Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Danh sách cán bộ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dụcSTT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ1ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng

Giám đốc2Đào Thị Thanh HuyềnChuyên viên3

 Hà Duy ThànhChuyên viên


_____________________________

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 102, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 102, 103 - Fax: (84-24) 37546765
Email:
cheqa_ueb@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn