Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dụcSTT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ1ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng

 

 
Giám đốc2Đào Thị Thanh HuyềnChuyên viên

 3 
 
 
Hồ Thị Thương Huyền
 
 
 Chuyên viên
 4
 
 
 
Nguyễn Văn Lâm
 
 
 
Chuyên viên


_____________________________

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 102, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 102, 103 - Fax: (84-24) 37546765
Email:
cheqa_ueb@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn