Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

TT

ẢNH

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC DANH

 1 
 Nguyễn Việt Khôi
 Giám đốc

2

Nguyễn Thị Phương Lan

Trưởng phòng Đào tạo

3

Nguyễn Thu Phương

Điều phối viên TA

4

Tạ Thị Mai Loan

Điều phối viên

5

Nguyễn Thị Hồng Phương

Điều phối viên

6

Vũ Hồng Hạnh

Điều phối viên

9

Thái Thị Minh

Phó Trưởng phòng Tuyển sinh

11

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên tuyển sinh

12

Hạ Thị Ngọc Hà

Chuyên viên tuyển sinh

13

Nguyễn Khánh Huy

Chuyên viên tuyển sinh

14

Bùi Thị Hoài

Chuyên viên tuyển sinh

14

Nguyễn Trọng Nghĩa

Chuyên viên

15

Nguyễn Thị Thu

Chuyên viên

16

Lê Thị Vân

Chuyên viên

17

Bùi Thị Ánh

Chuyên viên

18

 

Trần Văn Quế

Chuyên viên kế toán

 

__________________________________

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tầng 1 - 5, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 3754.9901 - Fax: (84-24) 3754.9728 
Email: cite_ueb@vnu.edu.vn; Website: http://www.cite.ueb.vnu.edu.vn