Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
TT
Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1
Trần Thị Hồng

Giám đốc

2
Hoàng Thị Doãn

Nhân viên

3
Phạm Duy Khánh

Chuyên viên

4

Trương Thị Minh Nguyệt

Nhân viên

5

Nguyễn Thị Hồng Thơm

Chuyên viên

6

Nguyễn Văn Quân

Nhân viên

7

Tô Thị Hồng Vân

Chuyên viên

8

Nguyễn Hồng Xuân

Chuyên viên

__________________________

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Phòng 804, giảng đường Việt Úc, khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT - Fax: (84-24)62872147 - Email: css@vnu.edu.vn ; Website: http://css.ueb.edu.vn