Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Quản trị Công nghệ, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản trị Công nghệ - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1

TS. Nguyễn Đăng Minh

-   Phó Viện trưởng;

-   Chủ nhiệm bộ môn;

-   Giám đốc Đề án thành phần chương trình cử nhân ngành QTKD đạt trình độ quốc tế;

2

TS. Phan Chí Anh

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

3


TS. Lưu Hữu Văn

Giảng viên

 

---------------------------------

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị Công nghệ

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 -  P.308, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307, 333

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn Website:  www.ueb.edu.vn