Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Bộ môn Quản trị Công nghệ, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản trị Công nghệ - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1

TS. Nguyễn Đăng Minh

-   Phó Viện trưởng;

-   Chủ nhiệm bộ môn;

-   Giám đốc Đề án thành phần chương trình cử nhân ngành QTKD đạt trình độ quốc tế;

2

TS. Phan Chí Anh

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

3

TS. Đặng Thị Hương

Giảng viên

 

_______________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị Công nghệ

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307, Fax: (84-24) 3754 6765

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vn