Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Danh sách cán bộ Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường ĐHKT 
 
TT
Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1
ThS. Lê Khắc Quyền
Giám đốc
2
Dương Đức Hoàn
Chuyên viên CNTT:
 • Phụ trách hệ thống mạng
 • Hỗ trợ người sử dụng khu hiệu bộ
 • Đầu mối liên hệ công tác
3
Lâm Tăng Doan
Chuyên viên CNTT:
 • Phụ trách hệ thống mạng
 • Hỗ trợ người sử dụng các khu vực giảng đường
 • Phụ trách phòng thực hành máy tính
4
Trương Tuấn Anh
Chuyên viên lập trình:
 • Phụ trách lập trình website
 • Phụ trách triển khai các ứng dụng phần mềm
5
Nguyễn Minh Thông
Cộng tác viên thường xuyên:
 • Hỗ trợ xử lý sự cố máy tính và các thiết bị tin học khu vực E4 và các giảng đường
6
Bùi Hoàng Giang
Chuyên viên lập trình
 • Phụ trách lập trình phần mềm ứng dụng
 • Phụ trách triển khai các ứng dụng phần mềm
 
______________________

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 405, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại:
 • Hỗ trợ người sử dụng: (84-24) 37547506 + máy lẻ 405;
 • Liên hệ công tác: (84-24) 37547506 + máy lẻ 425

 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN