Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường ĐHKT 
 
TT
Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1
ThS. Lê Khắc Quyền
Giám đốc
2
Dương Đức Hoàn
Chuyên viên CNTT:
 • Phụ trách hệ thống mạng
 • Hỗ trợ người sử dụng khu hiệu bộ
 • Đầu mối liên hệ công tác
3
Lâm Tăng Doan
Chuyên viên CNTT:
 • Phụ trách hệ thống mạng
 • Hỗ trợ người sử dụng các khu vực giảng đường
 • Phụ trách phòng thực hành máy tính
4
Trương Tuấn Anh
Chuyên viên lập trình:
 • Phụ trách lập trình website
 • Phụ trách triển khai các ứng dụng phần mềm
5
Nguyễn Minh Thông
Cộng tác viên thường xuyên:
 • Hỗ trợ xử lý sự cố máy tính và các thiết bị tin học khu vực E4 và các giảng đường
6
Bùi Hoàng Giang
Chuyên viên lập trình
 • Phụ trách lập trình phần mềm ứng dụng
 • Phụ trách triển khai các ứng dụng phần mềm
 
______________________

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 405, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại:
 • Hỗ trợ người sử dụng: (84-24) 37547506 + máy lẻ 405;
 • Liên hệ công tác: (84-24) 37547506 + máy lẻ 425

 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN