Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Kinh doanh Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Danh sách giảng viên Bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐHKTTT
Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Hà Văn Hội

Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm bộ môn

2

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

Phó Chủ nhiệm bộ môn, Giảng viên

3

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Nhật, Giảng viên

 4
 TS. Nguyễn Tiến Minh
Phó Chủ nhiệm khoa, Giảng viên
5

 TS. Đặng Quý Dương

 Giảng viên

 6 ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
 Giảng viên
7
 ThS. Nguyễn Thị Phương Linh
Giảng viên
 8 ThS. Trần Thu Thủy
 Giảng viên

 
-------------------

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Kinh doanh Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 407, Nhà E4, số 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 407, 408

Email: ktqt_kt@vnu.edu.vn

Website: http://fibe.ueb.edu.vn; http://ueb.edu.vn