Trang Giới thiệu chung
 
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế Phát triển  • TS. Vũ Quốc Huy, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Chủ tịch
  • TS. Vũ Đức Thanh, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Phó chủ tịch
  • TS. Bùi Đại Dũng, Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Ủy viên
  • PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị - ĐHQGHN, Ủy viên
  • TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, Ủy viên
  • GS.TSKH. Trương Quang Học, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường - ĐHQGHN, Ủy viên
  • TS.Vũ Phạm Hải Đăng, Phó chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công - Khoa Kinh tế Phát triển, Ủy viên Thư ký.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN