Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức Nhân sự 

 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

 1  TS. Hoàng Khắc Lịch
 Trưởng phòng

2


ThS. Trương Thị Huệ

Phó Trưởng phòng

3

ThS. Bùi Hồng Phượng

Phó Trưởng phòng

4

 Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

5


 ThS. Nguyễn Văn Lâm

Chuyên viên

6

 Tào Thị Thúy

Chuyên viên

7


 Cấn Thị Hồng Vân

Chuyên viên

 

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tổ chức Nhân sự,  Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 502, 503, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:  (84-24) 37547506 +  502, 512, 522, 523;  Fax: (84-24) 37546765

Email: tochuc_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn

 

 


Trường ĐHKT - ĐHQGHN