Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức Nhân sự 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1


ThS. Trương Thị Huệ

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

2

ThS. Bùi Hồng Phượng

Phó Trưởng phòng

3

 Nguyễn Thị Thu Huyền

Chuyên viên

4


 ThS. Nguyễn Văn Lâm

Chuyên viên

5

 Tào Thị Thúy

Chuyên viên

6


 Cấn Thị Hồng Vân

Chuyên viên

 7


 ThS. Trần Thị Hoàng Yến

Chuyên viên

 

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tổ chức Nhân sự,  Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 502, 503, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:  (84-24) 37547506 +  502, 512, 522, 523;  Fax: (84-24) 37546765

Email: tochuc_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn

 


Trường ĐHKT - ĐHQGHN