Trang Giới thiệu chung
 
Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tếII. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng bộ phận:
ThS. Nguyễn Thị Thục An
ĐT: (84-24) 37547506 + 713
Email: anntt
@vnu.edu.vn

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến việc in ấn, xuất bản, sử dụng các ấn phẩm, biểu trưng của Trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Đầu mối tổ chức biên tập, in ấn và phát hành các ấn phẩm khoa học như sách giáo trình, sách chuyên khảo do Trường xuất bản theo đề nghị của các đơn vị;

b) Thực hiện biên tập Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN;

c)   Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Bộ phận Tạp chí - Xuất bản.


____________________

Địa chỉ liên hệ:
Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 703, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506, máy lẻ 703, 713
Email:
tapchiktkd_kt@vnu.edu.vn
Website:
http://ueb.vnu.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN