Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Bộ phận Tạp chí - Xuất bản

TT Ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thục An Trưởng bộ phận
2 Đậu Kiều Ngọc Anh Chuyên viên
3

Hoàng Xuân Vinh
Chuyên viên

_________________________
Địa chỉ liên hệ:
Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 703, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + Máy lẻ 703, 713
Email: tapchiktkd_kt@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN