Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Đào tạoTT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

2

ThS. Ngô Thị Thu Hà

Phó phòng

3

ThS. Nguyễn Vân Anh

Chuyên viên

4

ThS. Lê Khánh Cường

Chuyên viên

5

ThS. Vũ Thị Ngọc Châu

Chuyên viên

6

Lưu Tiến Đạt

Chuyên viên

7

ThS. Đinh Thị Thúy Hòa

Chuyên viên

8

ThS. Nguyễn Thị Trung Kiên

Chuyên viên

9

Phạm Đỗ Hoài Nam

Chuyên viên

10

CN. Phan Thu Nga

Chuyên viên

11

ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên

12

ThS. Lê Vĩnh Tiến

Chuyên viên

13

ThS. Trần Quốc Toản

Chuyên viên

14

ThS. Tô Thị Kim Thanh

Chuyên viên

15

ThS. Đặng Thị Trang

Chuyên viên

16

ThS. Nguyễn Thị Như Trang

Chuyên viên

17

ThS. Phùng Thế Vinh

Chuyên viên

____________

Địa chỉ liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 304, 305, 306, 504 nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 305, 306, 315, 325, 269, 270, 271, 272, 513, 514, 524, 534
Email: daotao_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN