Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Danh sách cán bộ Phòng Đào tạo 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

2

ThS. Nguyễn Thị Thư

Phó phòng

3

ThS. Ngô Thị Thu Hà

Phó phòng

4

ThS. Nguyễn Vân Anh

Chuyên viên

5

ThS. Lê Khánh Cường

Chuyên viên

6

ThS. Vũ Thị Ngọc Châu

Chuyên viên

7

ThS. Đinh Thị Thúy Hòa

Chuyên viên

8

Nguyễn Quỳnh Hương

Chuyên viên

9

ThS. Nguyễn Thị Trung Kiên

Chuyên viên

10

Phạm Đỗ Hoài Nam

Chuyên viên

11

ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên

12

ThS. Lê Vĩnh Tiến

Chuyên viên

13

ThS. Trần Quốc Toản

Chuyên viên

14

ThS. Tô Thị Kim Thanh

Chuyên viên

15

ThS. Đặng Thị Trang

Chuyên viên

16

ThS. Nguyễn Thị Như Trang

Chuyên viên

17

ThS. Phùng Thế Vinh

Chuyên viên

 

 

____________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 304, 305, 306, 504 nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + 305, 306, 315, 325, 269, 270, 271, 272, 513, 514, 524, 534

Email:
daotao_kt@vnu.edu.vn;   Website: http://ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN