Trang Giới thiệu chung
 
Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tếI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Khoa Kinh tế Phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được thành lập ngày 3/3/2008. Đến nay, Khoa Kinh tế Phát triển đã ổn định về cơ cấu tổ chức hoạt động, tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược quan trọng và chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho sự phát triển và đột phá vào những năm tiếp theo.

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Chủ nhiệm khoa:
PGS.TS. Nguyễn An Thịnh
Tel: (84-24) 37547506 + 310

Phó chủ nhiệm khoa:
TS. Lưu Quốc Đạt
ĐT: (84-24) 37547506 + 310
Email: datlq@vnu.edu.vn

Phó Chủ nhiệm khoa:
PGS.TS Lê Đình Hải
ĐT: (84-24) 37547506 + 310
Email: haild.ueb@vnu.edu.vn

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Khoa Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN có chức năng tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ, tư vấn và hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực kinh tế phát triển trong khuôn khổ các hoạt động của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo chính quy trình độ đại học ngành kinh tế phát triển (hệ chất lượng cao từ năm 2020)

- Đào tạo sau đại học chuyên ngành: Thạc sĩ Chính sách Công và Phát triển (Hệ chuẩn)

- Đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn về lĩnh vực liên quan đến kinh tế phát triển.

- Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp dịch vụ về các lĩnh vực liên quan đến kinh tế phát triển.

- Hợp tác trong nước và quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế phát triển.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Các đơn vị thuộc khoa:

V. CÁC BẬC VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Kinh tế Phát triển bắt đầu triển khai chương trình đào tạo trình độ cử nhân hệ chuẩn ngành Kinh tế Phát triển từ năm học 2008 - 2009. Từ năm 2020 chương trình được chuyển đổi sang hệ chất lượng cao. Từ năm 2011, Khoa bắt đầu triển khai đào tạo chương trình đào tạo cử nhân bằng kép ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN và đào tạo chương trình cử nhân bằng kép với Khoa Luật - ĐHQGHN từ năm 2012.

Khoa hiện có 1 chương trình đào tạo Thạc sĩ: Thạc sĩ Chính sách công & Phát triển và Thạc sĩ Kinh tế biển. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa dự kiến sẽ hợp tác với các cơ sở đào tạo, tuyển dụng trong nước và đặc biệt là các cơ sở đào tạo nước ngoài để thực hiện liên kết đào tạo.

Một trong những trọng tâm công tác của Khoa hiện nay là hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình giảng dạy, tài liệu tham khảo theo hướng cập nhật, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo.

VI. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT đã và đang từng bước triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế và phát triển, tham gia các đề tài khoa học cấp Trường, cấp ĐHQG, cấp Nhà nước; liên kết thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN, hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia và cơ sở nghiên cứu khoa học quốc tế. Sản phẩm nghiên cứu của Khoa đã khẳng định được chất lượng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn và gắn kết trực tiếp với quá trình đào tạo. Các hoạt động nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng sẽ được quan tâm triển khai thực hiện với chất lượng cao nhất.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của Khoa Kinh tế Phát triển: Bao gồm các hướng nghiên cứu khác nhau sẽ được thực hiện bởi nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước.

1)   Kinh tế ngành: Kinh tế biển, Nông nghiệp và thủy sản, Công nghiệp, dịch vụ, tăng trưởng theo chiều sâu, hiệu quả....

2)   Phát triển bền vững: Kinh tế môi trường, biến đổi khí hậu, đói nghèo bất bình đẳng, kinh tế tri thức....;

3)   Phát triển khu vực công: Chính sách công và phát triển, thể chế...

Các hướng nghiên cứu nêu trên dựa trên nền tảng kinh tế học và các phương pháp định lượng (bao gồm cả lý thuyết tập mờ).

VII. HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN

- Mở rộng hợp tác và tăng cường liên kết với các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế phát triển cả trong và ngoài nước.

- Xây dựng chương trình đào tạo và nghiên cứu về phát triển bền vững với các đối tác nước ngoài.

- Hợp tác với các bộ ngành và các địa phương trong đào tạo và nghiên cứu về chính sách công và các vấn đề phát triển.

VIII. MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát:

Khoa Kinh tế Phát triển là một đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Sự phát triển năng động và hài hoà của Khoa là nhân tố góp phần nâng cao vị thế khoa học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, thông qua đó, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

2. Định hướng phát triển:

- Đến năm 2030 trở thành đơn vị hàng đầu quốc gia về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế phát triển.

_____________

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 712, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310

Email: ktpt_kt@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn ; http://ktpt.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN