Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách giảng viên Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT:


 TT

 Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

 

 
 
1

 

 
 

 

 
 
Chủ nhiệm Khoa
Giảng viên
 
 
2
 
 
 
 
 
Giảng viên


3ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Phó Chủ nhiệm bộ môn
 
 
4
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
5
 
 
 
 
Giảng viên


_______________
Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường,
Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 712, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310
Website:
http://ueb.edu.vn; http://ueb.ueb.edu.vn