Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách giảng viên Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT:


 TT

 Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1


PGS.TS. Nguyễn An Thịnh

Phó Chủ nhiệm phụ trách khoa2ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Phó Chủ nhiệm bộ môn
3
TS. Nguyễn Đình Tiến Giảng viên


_______________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường,
Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
P.309 - 310, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310 - Fax: (84-24) 37546765
Website:
http://ueb.vnu.edu.vn