Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách giảng viên Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT.


 
TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ/Vị trí công việc
1
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Giảng viên
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự
Giảng viên
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 Giảng viên
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Giảng viên
 
 
 
6
 
 
 

 
 

 Giảng viên
 
 
7
 
 
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
 
8
 
 
 


 
 
 
 

 Giảng viên
 
 
 
9

ThS. Trần Phương Thảo
 Giảng viên tập sự

____________________

 
Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 712, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310
Website: http://ueb.vnu.edu.vn