Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách giảng viên Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT. 
TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ/Vị trí công việc
1

Giảng viên

2

Giảng viên

3

Giảng viên

4

Giảng viên

5

Giảng viên, Phó CN Khoa

6

 
Giảng viên

6

Giảng viên

7

Nguyễn Kim Giang

Trợ giảng
8


Nguyễn Thị Phan Thu

Trợ giảng
 


____________________

Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 309 - 310, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310 - Fax: (84-24) 37546765
Website:
http://ueb.vnu.edu.vn