Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách giảng viên Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT.


 
TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ/Vị trí công việc
1
 
 
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
 
4
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
5

Giảng viên
6

Giảng viên
7

ThS. Trần Phương Thảo
Trợ giảng
8

ThS. Tống Thị Minh Phương
Trợ giảng
 


____________________

Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 309 - 310, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310 - Fax: (84-24) 37546765
Website: http://ueb.vnu.edu.vn