Trang Giới thiệu chung
 
Văn phòng Viện Quản trị Kinh doanh - Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ Văn phòng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:


 

TT

Ảnh

Họ và tên

1


ThS. Trần Kim Loan

Chuyên viên phụ trách:

 • Công tác tổ chức nhân sự;
 • Kế hoạch nhiệm vụ năm học;
 • Hợp tác phát triển;
 • Hoạt động truyền thông, Website;
 • Công tác ISO;
 • Công tác chính trị, tư tưởng thi đua, khen thưởng;
 • Công tác Nghiên cứu khoa học

ĐT: (84-24) 3754 7506 (+307)

Email: loantk@vnu.edu.vn

2

 

ThS. Nguyễn Thu Trà

Chuyên viên phụ trách:
 • Đào tạo bậc học tiến sĩ QTKD;
 • Chương trình thạc sĩ thạc sĩ QTKD;
 • Đào tạo bậc học cử nhân QTKD
 • Công tác học sinh, sinh viên;
 • Công tác kế toán;

ĐT: (84-24) 3754 7506  (+333)

Email: trant@vnu.edu.vn

 

--------------------------

Địa chỉ liên hệ:

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307 - Fax: (84-24) 3754 6765

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http:\\qtkd.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN