Trang Giới thiệu chung
 
Văn phòng Viện Quản trị Kinh doanh - Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ Văn phòng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:TT

Ảnh

Họ và tên

1


ThS. Trần Kim Loan

Chuyên viên phụ trách:

 • Công tác tổ chức nhân sự;
 • Kế hoạch nhiệm vụ năm học;
 • Hợp tác phát triển;
 • Hoạt động truyền thông, Website;
 • Công tác ISO;
 • Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng thi đua, khen thưởng;

ĐT: (84-24) 3754 7506 (+307)

Email: loantk@vnu.edu.vn

2

ThS. Dương Thị Thu

 • Chuyên viên phụ trách:
 • Đào tạo bậc học tiến sĩ;
 • Tổ chức, điều phối các chương trình đào tạo ngắn hạn, cung ứng dịch vụ tư vấn;

ĐT: (84-24) 3754 7506 (+307)

Email: thudt@edu.vnu.vn

3

 

Nguyễn Thu Trà

 • Điều phối viên phụ trách:
 • Chương trình Thạc sĩ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp;

ĐT: (84-24) 3754 7506  (+333)

Email: ueb.tmd@gmail.com

4

Lê Thị Ngọc Anh

 • Chuyên viên phụ trách:
 • Chương trình thạc sĩ thạc sĩ QTKD;
 • Công tác Nghiên cứu khoa học;
 • Phụ trách công tác cơ sở vật chất, hành chính, thanh tra;

ĐT: (84-24) 3754 7506 (+307)

Email: anhltn@vnu.edu.vn

5

ThS. Đặng Thị Hương Thảo

Điều phối viên: 

 • Chương trình cử nhân QTKD đạt chuẩn quốc tế;
 • Chương trình cử nhân QTKD chất lượng cao;
 • Chương trình cử nhân QTKD chuẩn;

ĐT: (84-24) 3754 7506 (+501)
Email: 
dththao@vnu.edu.vn

 

Địa chỉ liên hệ:

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307 - Fax: (84-24) 3754 6765

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http:\\qtkd.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN