Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT 
TT

Ảnh

Họ và tên
Chức danh
1
Chủ nhiệm bộ môn
2
Phó chủ nhiệm bộ môn
3
Phó Giám đốc ĐHQGHN, Giảng viên
4
Giảng viên
5

TS. Cảnh Chí Dũng


Giảng viên


==========

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506 máy lẻ 307;   Fax: (84-24) 3754 6765    

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác