Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT 
TT

Ảnh

Họ và tên
Chức danh
1
Chủ nhiệm bộ môn
2
Phó chủ nhiệm bộ môn
3
Phó Giám đốc ĐHQGHN, Giảng viên
4
Giảng viên
5

TS. Cảnh Chí Dũng


Giảng viên


==========

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506 máy lẻ 307;   Fax: (84-24) 3754 6765    

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN