Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Quản trị Chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản trị Chiến lược - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT


 
TT
Ảnh
Họ và tên
Chức danh
1

 TS. Nhâm Phong Tuân

Phó chủ nhiệm bộ môn, Giảng viên
2

 PGS.TS. Trần Anh Tài

Chủ nhiệm Khoa Kế toán Kiểm toán, Giảng viên
3

 
 
 

Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN,
Giảng viên kiêm nhiệm

4

TS. Phạm Việt Thắng

Trường Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường ĐHKT

Giảng viên
 5 TS. Nguyễn Ngọc Quý
 Giảng viên
6
 TS. Đỗ Vũ Phương Anh
 

Phó Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Giảng viên
7

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên
 8 TS. Phùng Thế Vinh Giảng viên
 9 ThS. Trần Thị Thu Hải  Giảng viên tập sự
______________
 

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị Chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307; Fax: (84-24) 3754 6765

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN