Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Bộ môn Quản trị Chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản trị Chiến lược - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT


 
TT
Ảnh
Họ và tên
Chức danh
1

TS. Đỗ Tiến Long

Chủ nhiệm bộ môn
2

 TS. Nhâm Phong Tuân

Phó chủ nhiệm bộ môn, Giảng viên
3

 PGS.TS. Trần Anh Tài

Chủ nhiệm Khoa Kế toán Kiểm toán, Giảng viên
4

 PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Viện trưởng, Giảng viên
5

 
 
 

Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN,
Giảng viên kiêm nhiệm

6

ThS. Nguyễn Phương Mai

Giảng viên
7

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

Giảng viên
 8

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên
______________
 

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị Chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307; Fax: (84-24) 3754 6765

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN