Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Quản trị Chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản trị Chiến lược - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT


 
TT
Ảnh
Họ và tên
Chức danh
1

TS. Đỗ Tiến Long

Chủ nhiệm bộ môn
2

 TS. Nhâm Phong Tuân

Phó chủ nhiệm bộ môn, Giảng viên
3

 PGS.TS. Trần Anh Tài

Chủ nhiệm Khoa Kế toán Kiểm toán, Giảng viên
4

 PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Viện trưởng, Giảng viên
5

 
 
 

Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN,
Giảng viên kiêm nhiệm

6

ThS. Nguyễn Phương Mai

Giảng viên
7

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

Giảng viên
 8

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên
______________
 

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị Chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307; Fax: (84-24) 3754 6765

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN