Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Đảng bộ cơ sở Khoa Kinh tế trực thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 85-QĐ/ĐU ngày 8/11/1999 của Đảng uỷ ĐHQGHN.

Ngày 6/3/2007, theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Kinh tế thuộc ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế thuộc ĐHQGHN. Theo Quyết định số 97-QĐ/TV ngày 22/5/2007 của Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, Đảng bộ Khoa Kinh tế được đổi tên thành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

 
II. ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
1. Ban Thường vụ Đảng uỷ
Bí thư Đảng ủy:
Đ/c Nguyễn Hồng Sơn
ĐT: (84-24) 37549426

 (84-24) 37547506 + 606


Phó Bí thư Đảng ủy:
Đ/c Trần Anh Tài
ĐT: (84-24) 37547506 + 603
 
 
2. Ban chấp hành

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 09 đồng chí:

  • Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng - Uỷ viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN; Bí thư Đảng ủy, Uỷ viên thường vụ;
  • Đ/c Trần Anh Tài, Nguyên Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư, Uỷ viên thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường ĐHKT;
  • Đ/c Nguyễn Trúc Lê, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên;
  • Đ/c Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên;
  • Đ/c Phạm Minh Tuấn, Phó hiệu trưởng - Ủy viên;
  • Hoàng Văn Hải, Giám đốc Viện Quản trị Kinh doanh - Ủy viên;
  • Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo - Ủy viên;
  • Đ/c Lê Trung Thành, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển - Ủy viên;
  • Đ/c Phạm Việt Thắng, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp - Ủy viên.
III. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 7 chi bộ trực thuộc. BCH các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 như sau:

 
- Chi bộ Khối Hiệu bộ:
 + Bí thư:
 Đ/c Lưu Thị Mai Anh
 + Phó bí thư:
  Đ/c Lê Trung Thành
 + Uỷ viên:
  Đ/c Phạm Việt Thắng
- Chi bộ Khoa Kinh tế Chính trị:
 + Bí thư:
  Đ/c Trần Đức Hiệp
 + Phó bí thư:
  Đ/c Phạm Thị Hồng Điệp
 + Uỷ viên:
  Đ/c Hoàng Triều Hoa
- Chi bộ Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế:
 + Bí thư:
 Đ/c Hà Văn Hội
 + Phó bí thư:
 Đ/c Vũ Thanh Hương
- Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh:
 + Bí thư:
 Đ/c Hoàng Văn Hải
 + Phó bí thư:
 Đ/c Hoàng Văn Hải
 + Uỷ viên:
 Đ/c Hoàng Văn Hải
- Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng:
 + Bí thư:
 Đ/c Trần Thị Thanh Tú
 + Phó bí thư:

 Đ/c Đinh Thị Thanh Vân

 + Uỷ viên:
 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hải
- Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển:
 + Bí thư:
 Đ/c Nguyễn Quốc Việt
 + Phó bí thư:
 Đ/c Nguyễn Thanh Hằng
- Chi bộ Khoa Kế toán Kiểm toán:
 + Bí thư:
 Trần Anh Tài
 + Phó bí thư:
 Nguyễn Thị Thanh Hải
- Chi bộ Khối Sinh viên:
+ Bí thư:
 Đ/c Bùi Hồng Cường
+ Phó bí thư:  Đ/c Trần Thị Hồng
+ Ủy viên:  Đ/c Nguyễn Trung Phong
 
 
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2015-2020

Đảng bộ Trường ĐHKT xác định mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

- Phát triển Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đến năm 2020 trở thành một trong những trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, đạt tiêu chuẩn kiểm định trong nước; được xếp hạng ngang tầm với một số đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á trong một số ngành, chuyên ngành và lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Trên cơ sở các phương hướng, mục tiêu phát triển, Đảng bộ Trường ĐHKT - ĐHQGHN cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học; chuyển đổi và mở mới các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội với điều kiện đảm bảo chất lượng và học phí tương xứng.

2. Phát triển nhóm nghiên cứu mạnh và tăng cường chuyển giao kết quả nghiên cứu.

3. Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển.

______________________

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Đảng uỷ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 701, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 605