Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN I. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKT NHIỆM KỲ 2013-2015


Chủ tịch Công đoàn:
PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên

Phụ trách chung và trực tiếp các công tác: Tổ chức, tài chính, thi đua.
ĐT: (84-24) 37547506 + 408
Email: thiennx@vnu.edu.vn

Phó Chủ tịch Công đoàn:
ThS. Nguyễn Minh Đức

Phụ trách các công tác: Hành chính văn phòng, UBKT Công đoàn, thanh tra nhân dân.
ĐT: (84-24) 37547506 + 711
Email: ducnm@vnu.edu.vn
Ủy viên thường vụ:
ThS. Lưu Thị Mai Anh

Phụ trách các công tác: Tuyên giáo, Văn thể.

ĐT: (04) 37547506 + 702
Email: maianh@vnu.edu.vn

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa V nhiệm kỳ 2013 - 2017 gồm 9 đồng chí:

1. Nguyễn Xuân Thiên, Khoa Kinh tế Quốc tế, Chủ tịch, Ủy viên thường vụ

2. Nguyễn Minh Đức, Phòng Thanh tra và Pháp chế, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn

3.  Lưu Thị Mai Anh, Bộ phận Truyền thông, Ủy viên thường vụ

4. Trần Thị Hoài Thương, Phòng Kế hoạch Tài chính, Ủy viên

5. Phạm Đỗ Hoài Nam, Phòng Đào tạo, Ủy viên

6. Trần Văn Trọng, Phòng Hành chính Tổng hợp, Ủy viên

7. Trần Thị Vân Anh, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Ủy viên

8. Đỗ Tiến Long, Viện Quản trị Kinh doanh, Ủy viên

9. Trần Thị Hồng, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Uỷ viên.

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa V nhiệm kỳ 2013 - 2017 gồm 3 đồng chí:

1. Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm

2. Nguyễn Thị Hải Hà, Ủy viên

3. Nguyễn Thị Hồng Tâm, Ủy viên

 

II. CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN - CÁC BAN THUỘC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKT

 

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế gồm có 9 công đoàn bộ phận:

TT
Đơn vị / Họ tên

 

Chức danh trong BCH

 

1

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 
 

1. Lưu Thị Mai Anh

2. Phạm Bích Ngọc

3. Vũ Minh Đức
4. Nguyễn Thị Thục An

5. Đinh Thị Thúy Hòa

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch
Ủy viên

Ủy viên

2

Công đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán

 
 

1. Phạm Ngọc Quang

2. Nguyễn Thị Hải Hà

3. Đặng Thị Nguyệt Nga

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Ủy viên

3

Công đoàn Khoa Kinh tế chính trị

 
 

1. Hoàng Triều Hoa

2. Nguyễn Thị Hồng Điệp

Chủ tịch

Phó chủ tịch

4

Công đoàn Khoa Kinh tế phát triển

 
 
1. Hoàng Khắc Lịch

2. Nguyễn Thị Hoa Hạnh

3. Lương Thị Ngọc Hà

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Ủy viên

5

Công đoàn Khoa KT&KDQT

 
 

 1. Nguyễn Hồng Quang    

2. TS Phạm Hùng Tiến

3. TS. Nguyễn Cẩm Nhung

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Ủy viên

6

Công đoàn Viện Quản trị kinh doanh

 
 

1. Đỗ Tiến Long

2. Dương Thị Thu

3. Nguyễn Phương Mai

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Ủy viên

7

Công đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng

 
 

1. Trịnh Thị Phan Lan

2. Nguyễn Tiến Thành

3. Nguyễn Thị Xuân Thu

 Chủ tịch

Phó chủ tịch

Ủy viên

8

Công đoàn Trung tâm GD&ĐTQT

 
 

1. Nguyễn Thị Phương Lan

2. Đỗ Ngọc Trâm

3. Nguyễn Minh Phương

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

9

Công đoàn Trung tâm NCKTPT

 
 

1. Nguyễn Thị Lương

2. Nguyễn Thị Hương Huyền

Chủ tịch

Phó chủ tịch
 

Các ban thuộc Công đoàn Trường ĐHKT:

 

1. Ban Chuyên môn:

 

- Đ/c Đỗ Tiến Long

Trưởng ban

- Đ/c Trần Thị Vân Anh

Ủy viên

- Đ/c Trần Thị Hoài Thương

Ủy viên

2. Ban Đời sống:

 

- Đ/c Trần Thị Hồng

Trưởng ban

- Đ/c Phạm Đỗ Hoài Nam

Ủy viên

- Đ/c Trần Thị Hoài Thương

Ủy viên

3. Ban Nữ công:

 

- Đ/c Phạm Đỗ Hoài Nam

Trưởng ban

- Đ/c Trần Thị Vân Anh

Ủy viên

- Đ/c Trần Thị Hồng

Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Minh Đức

Ủy viên

4. Ban Văn thể:

 

- Đ/c Lưu Thị Mai Anh

Trưởng ban

- Đ/c Trần Thị Hồng  

Ủy viên

- Đ/c Đỗ Tiến Long

Ủy viên

- Đ/c Trần Văn Trọng

Ủy viên

 5. Ban Tuyên giáo


- Đ/c Lưu Thị Mai Anh

Trưởng ban
 
III. TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN

- Quan tâm đến lợi ích chính đáng của toàn thể cán bộ công chức trong công đoàn.

- Động viên công đoàn viên tham gia các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Chú trọng xây dựng, bảo vệ tình đoàn kết, ý thức đấu tranh phê và tự phê trong Công đoàn.

- Tham gia tích cực, đầy đủ, kịp thời các hoạt động xã hội, từ thiện do Nhà trường và ĐHQGHN phát động.

- Quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em cán bộ trong Công đoàn.

- Giao lưu học hỏi, đoàn kết với các đơn vị bạn trong và ngoài ĐHQGHN.

________________________
Địa chỉ liên hệ:
Văn phòng Công đoàn, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 701, nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37547506 + 711Các tin khác