Trang Giới thiệu chung
 
Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNI. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKT NHIỆM KỲ 2017-2022

Chủ tịch:

PGS. TS. Lê Trung Thành

Phụ trách chung và trực tiếp các công tác: Ban chuyên môn, tài chính

ĐT: (84-24) 37547506 + 705

Email: ltthanh@vnu.edu.vn

Phó Chủ tịch:

TS. Hoàng Khắc Lịch

Phụ trách các công tác: Văn phòng, UBKT Công đoàn, Ban tuyên giáo

ĐT: (84-24) 37547506 + 309

Email: lichhk@vnu.edu.vn

Ủy viên thường vụ:

ThS. Trần Thị Hồng

Phụ trách các công tác: Báo cáo tài chính, ban nữ công, văn thể, đời sống

ĐT: (84-24) 62872147

Email: hongth@vnu.edu.vn


 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa VII nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm:

1. Lê Trung Thành, Phòng NCKH &HTPT, Ủy viên thường vụ, Chủ tịch

2. Hoàng Khắc Lịch, Khoa Kinh tế Phát triển, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

3. Trần Thị Hồng, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Ủy viên thường vụ

4. Nguyễn Phương Mai, Viện Quản trị Kinh doanh, Ủy viên

5. Nguyễn Thị Minh Thu, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên

6. Nguyễn Hồng Quang, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Ủy viên

7. Phạm Ngọc Quang, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Ủy viên

8. Hoàng Triều Hoa, Khoa Kinh tế chính trị, Ủy viên

9. Trần Văn Trọng, Phòng Hành chính Tổng hợp, Ủy viên

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa VII nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 2 đồng chí:

1. Đ/c Hoàng Khắc Lịch: Chủ nhiệm

2. Đ/c Nguyễn Thị Hải Hà: Ủy viên

II. CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN - CÁC BAN THUỘC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKT

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế gồm có 9 công đoàn bộ phận:

TT

Khoa

Họ và tên

Chức vụ công đoàn

1

Khoa Kinh tế chính trị

Hoàng Triều Hoa

Chủ tịch

Phạm Thị Hồng Điệp

Phó Chủ tịch

Đỗ Anh Đức

Ủy viên

2

Khoa Kinh tế phát triển

Hoàng Khắc Lịch

Chủ tịch

Nguyễn Thị Hoa Hạnh

Phó Chủ tịch

Lương Thị Ngọc Hà

Ủy viên

3

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Hồng Quang

Chủ tịch

Nguyễn Tiến Minh

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Phương Linh

Ủy viên

4

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Tô Lan Phương

Chủ tịch

Nguyễn Quốc Việt

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Ủy viên

5

Khoa Kế toán Kiểm toán

Phạm Ngọc Quang

Chủ tịch

Nguyễn Thị Hải Hà

Phó Chủ tịch

Trần Kim Anh

Ủy viên

6

Khối Hiệu bộ

Vũ Minh Đức

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thục An

Phó Chủ tịch

Phạm Bích Ngọc

Ủy viên

Tô Thị Kim Thanh

Ủy viên

7

Viện Quản trị kinh doanh

Nguyễn Phương Mai

Chủ tịch

Nguyễn Thùy Dung

Phó Chủ tịch

Đặng Thị Hương Thảo

Ủy viên

8

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Tạ Thị Mai Loan

Chủ tịch

Thái Thị Minh

Phó Chủ tịch

Bùi Thị Ánh

Ủy viên

9

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Nguyễn Thị Lương

Chủ tịch

Nguyễn Thùy Dương

Phó Chủ tịch

Các ban thuộc Công đoàn Trường ĐHKT:

1. Ban Chuyên môn:


- Đ/c Nguyễn Phương Mai

Trưởng ban

- Đ/c Phạm Ngọc Quang

Ủy viên

- Đ/c Hoàng Triều Hoa

Ủy viên

2. Ban Đời sống:


- Đ/c Trần Thị Hồng

Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Thị Minh Thu

Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Hồng Quang

Ủy viên

3. Ban Nữ công:


- Đ/c Nguyễn Thị Minh Thu

Trưởng ban

- Đ/c Trần Thị Hồng

Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Phương Mai

Ủy viên

4. Ban Văn thể:


- Đ/c Trần Văn Trọng

Trưởng ban

- Đ/c Trần Thị Hồng

Ủy viên

- Đ/c Hoàng Triều Hoa

Ủy viên

5. Ban Tuyên giáo


- Đ/c Hoàng Khắc Lịch

Trưởng ban

- Đ/c Phạm Ngọc Quang

Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Hồng Quang

Ủy viên

III. TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN

- Quan tâm đến lợi ích chính đáng của toàn thể cán bộ công chức trong công đoàn.

- Động viên công đoàn viên tham gia các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Chú trọng xây dựng, bảo vệ tình đoàn kết, ý thức đấu tranh phê và tự phê trong Công đoàn.

- Tham gia tích cực, đầy đủ, kịp thời các hoạt động xã hội, từ thiện do Nhà trường và ĐHQGHN phát động.

- Quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em cán bộ trong Công đoàn.

- Giao lưu học hỏi, đoàn kết với các đơn vị bạn trong và ngoài ĐHQGHN.

________________________

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Công đoàn, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 271, nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37547506

Email: congdoan_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn