Trang Giới thiệu chung
 
Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tếI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Hội Sinh viên Trường ĐHKT ‐ ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở phát triển Hội Sinh viên Khoa Kinh tế ‐ ĐHQGHN (thành lập năm 2001). Tính đến nay, Hội Sinh viên Trường ĐHKT đã trải qua 5 kỳ đại hội. Nhiệm kỳ 2015-2018 là nhiệm kỳ thứ VI.

 

II. BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN ĐHKT KHÓA VI NHIỆM KỲ 2015-2018

 

Chủ tịch:

Ngô Minh Nam

SĐT: 0936257926

Email: namnm@vnu.edu.vn

Phó Chủ tịch:
Trần Lê Trâm Anh

SĐT: 0986601204

Email: tramanhnttyb@gmail.com


Phó Chủ tịch:
Nguyễn Danh Sơn

SĐT: 01667794633

Email: sonnguyen9500@mail.com

 

Cơ cấu tổ chức Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2015-2018 gồm 17 thành viên. Với 13 CLB và đội nhóm trực thuộc, Hội Sinh viên luôn mong muốn và cam kết là đơn vị đại diện của sinh viên, cho sinh viên, vì sinh viên.

 

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN nhiệm kỳ 2015 - 2018 gồm 17 đồng chí sau:

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Ngô Minh Nam

Giảng viên khoa KTPT

Chủ tịch

2

Nguyễn Danh Sơn

QH2013 - E - TCNH

Phó Chủ Tịch

3

Trần Lê Trâm Anh

QH2014 - E - KTPT

Phó Chủ Tịch

4

Cao Thành Long

QH2014 - E - TCNH

Ủy Viên BTK

5

Ngô Thị Phương Anh

QH2014 - E - KTPT

Ủy Viên BTK

6

Ngô Thị Thanh Bình

QH2014 - E - KTPT

Ủy Viên BCH

7

Nguyễn Thị Thùy Linh

QH2014 - E - QTKD

Ủy Viên BCH

8

Đặng Thị Mỹ Hằng

QH - 2014E KTKT

Ủy viên BCH

9

Bùi Thị Hương Giang

QH2015 - E - QTKD CQT

Ủy Viên BCH

10

Nguyễn Thị Thanh Tâm

QH2015 - E - KTKT

Ủy Viên BCH

11

Nguyễn Thị Vân

QH2014 - E - KTPT

Ủy Viên BCH

12

Tăng Hà Thu

QH - 2014E KTPT

Ủy viên BCH

13

Đỗ Thị Ngọc Hà

QH 2014 E KTQT

Ủy viên BCH

14

Lê Hồng Tuấn

QH2015 - E - KTPT

Ủy Viên BCH

15

Đinh Việt Dũng

QH2014 - E - KTQT CLC

Ủy Viên BCH

16

Nguyễn Thị Thu Huyền

QH2015 - E - KTQT CLC

Ủy Viên BCH

17

Nguyễn Minh Hằng

QH2014 - E - KTCT

Ủy Viên BCH

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 • Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.
 • Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.
 • Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên.
 • Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.
 • Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

IV. CÁC CÂU LẠC BỘ TRỰC THUỘC

 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Chương trình 1: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, xây dựng tập thể sinh viên Trường ĐHKT có bản lĩnh chính trị vững vàng

 • Tất cả các cấp bộ Hội tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của sinh viên về sự lãnh đạo của Đảng, về đường lối độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu kết thúc nhiệm kỳ xây dựng được một tập thể sinh viên Trường ĐHKT có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm công dân với các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
 • Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực hơn nhằm giúp tất cả sinh viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chương trình 2: Hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học, tham gia hiệu quả vào lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo của Trường ĐHKT

 • Tổ chức Hội trực tiếp tham gia vào lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường hoặc gián tiếp đề nghị các cơ chế, chính sách... hỗ trợ cho sinh viên trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học.
 • Xây dựng được ý thức hăng say học tập và nghiên cứu khoa học trong đại bộ phận hội viên, sinh viên, định hình và đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn, xây dựng một môi trường học tập và cạnh tranh lành mạnh.

Chương trình 3: Nâng cao chất lượng cuộc sống sinh viên Trường ĐHKT

 • Hội Sinh viên tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo ra các sân chơi bổ ích nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh, nhu cầu nâng cao sức khỏe phục vụ cho học tập, đảm bảo đời sống tinh thần của sinh viên ngày càng tốt hơn. Đồng thời, Hội đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nhằm củng cố những phẩm chất và kỹ năng quan trọng.
 • Các cấp bộ Hội phải quan tâm theo dõi các hội viên, sinh viên của mình, phải nắm rõ hoàn cảnh của mỗi hội viên, sinh viên và có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

Chương trình 4: Xung kích, sáng tạo, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện chung sức cộng đồng

 • Hội Sinh viên phát triển cả về quy mô và chất lượng các hoạt động xã hội, tình nguyện của sinh viên ĐHKT, ĐHQGHN. Hội cần coi đây là biện pháp quan trọng để rèn luyện, thử thách và nâng cao năng lực hoạt động xã hội, năng lực hoạt động thực tiễn cho sinh viên; giúp những trí thức trẻ có cái nhìn toàn diện và cảm thông, chia sẻ với cộng đồng.
 • Đẩy mạnh phong trào sinh viên tình nguyện theo hướng khai thác sở trường chuyên môn, tiềm năng trí tuệ của sinh viên để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở các địa bàn hoạt động.

Chương trình 5: Tăng cường tính chủ động của các chi hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội

 • Củng cố tổ chức Hội trong toàn trường vững mạnh, thống nhất ý chí, phân cấp rõ ràng và có cơ chế quản lý dân chủ, chặt chẽ nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác.
 • Phấn đấu xây dựng các điều kiện để các Chi hội cơ sở chủ động hơn trong mọi hoạt động, đẩy mạnh các nhóm sinh viên hoạt động một cách có chiều sâu, không tự phát dưới sự lãnh đạo của Hội Sinh viên Trường ĐHKT nhằm tiến tới một mô hình tổ chức Hội với nhiều đơn vị cơ sở trực thuộc.
 • Hoàn thiện các Liên chi hội, phối kết hợp giữa các Liên chi nhằm đẩy mạnh họat động của mỗi Liên chi, cũng như hoạt động của Trường.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh, năng động, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm và có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chú ý đến công tác đào tạo đội ngũ kế cận. Các cấp bộ Hội phải tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, cùng với Đoàn tham gia công tác phát triển đảng viên trẻ.

Chương trình 6: Tăng cường các hoạt động đối ngoại, trao đổi, giao lưu hợp tác giữa Hội Sinh viên Trường ĐHKT với các tổ chức trong và ngoài ĐHQGHN

 • Tăng cường trao đổi, giao lưu với các tổ chức Hội thuộc các đơn vị bạn trong và ngoài ĐHQGHN, qua đó nâng cao uy tín của Hội, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị bạn nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác của Hội. Mở rộng quan hệ với các tổ chức thanh niên, sinh viên tiến bộ trên thế giới nhằm giới thiệu về Hội Sinh viên Trường ĐHKT với bạn bè quốc tế, đồng thời tạo cơ hội cho hội viên, sinh viên có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với bạn bè đến từ các nền văn hóa khác.
 • Tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp nhằm tạo ra các sân chơi bổ ích, môi trường thực tế để hội viên, sinh viên tham gia hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, đồng thời tận dụng các nguồn tài trợ hợp pháp cho hoạt động của tổ chức Hội, cho hội viên, sinh viên cũng như giúp sinh viên có thêm thông tin và cơ hội việc làm.

______________

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Hội Sinh viên - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Giảng đường Việt Úc, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 39956897

Email: hoisinhvien.ueb@gmail.com; Website: http://doantn.ueb.edu.vn
Các tin khác