Trang Giới thiệu chung
 
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trường Đại học Kinh tếI. VÀI NÉT VỀ TRUNG TÂM

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: Center for Student Services - CSS) được thành lập theo Quyết định số 1624/QĐ-TCCB 24/10/2008 của Hiệu trưởng nhà trường.


II. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
Giám đốc:
ThS. Trần Thị Hồng
Điện thoại: (84-24)6282714
Di động: (84)902156156
Email: hongth@vnu.edu.vn
 
 
III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng:

1. Cung cấp các dịch vụ nhằm nâng cao đời sống và hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học cho người học của Trường;

2. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho người học của Trường;

3. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ sinh viên cơ hội việc làm, thực tập, thực tế và hỗ trợ các hoạt động chung của Trường.

2. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết cho người học của Trường.

2. Cung cấp các dịch vụ nhằm nâng cao đời sống, học tập, nghiên cứu khoa học và việc làm cho người học, bao gồm:

a) Hỗ trợ thông tin chỗ ở, đi lại;

b) Tổ chức các sự kiện vui chơi, giải trí, giao lưu;

c) Hỗ trợ các hoạt động thực tập, thực tế, ngoại khóa của sinh viên;

d) Tư vấn lựa chọn ngành học, tín chỉ, tư vấn du học tự túc;

e) Hỗ trợ tài liệu, cung cấp thông tin tuyển sinh, học bổng;

g) Xúc tiến, giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin về tuyển dụng và thị trường lao động.

3. Cung cấp các dịch vụ canteen, tea-break, photo, in ấn, lễ tân.

4. Xây dựng, phát triển mối quan hệ giữa Nhà trường với các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ sinh viên cơ hội việc làm, thực tập, thực tế và hỗ trợ các hoạt động chung của Trường.

5. Phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên để phát triển và kết nối mạng lưới cựu sinh viên, phát triển Hội cựu sinh viên của Trường;

6. Thực hiện nhiệm vụ khác:

a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển của Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường;

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường để thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường.

c) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động, nhân sự của Trung tâm theo định kỳ 6 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu;

d) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng năm đối với Trường theo quy định;

e) Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tài sản được giao;

f) Trung tâm có trách nhiệm phối hợp toàn diện với các đơn vị trong Trường để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định;

g) Trung tâm có trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các cấp nơi Trung tâm đặt trụ sở để giải quyết các vấn đề về tổ chức, hoạt động của Trung tâm;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Các hoạt động chung và hoạt động liên quan đến sinh viên do Nhà trường giao:

- Tham gia vào việc tổ chức thành công nhiều sự kiện của trường, các hội thảo lớn nhỏ cũng như các hoạt động chung của nhà Trường.

- Thực hiện các cuộc điều tra lấy ý kiến sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị trong Trường thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

2. Các hoạt động dịch vụ phục vụ đời sống sinh viên:

- Hỗ trợ thông tin về nhà trọ, hướng dẫn thủ tục đăng ký ở KTX.

- Tư vấn sử dụng các dịch vụ công cộng, hỗ trợ về phương tiện đi lại trong các dịp lễ tết.

- Tổ chức các sự kiện vui chơi, giải trí, giao lưu.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác nhằm phục vụ đời sống sinh viên.

3. Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học:

- Hỗ trợ các hoạt động thực tập, thực tế, ngoại khoá của sinh viên.

- Tư vấn lựa chọn ngành học, tín chỉ,…

- Tư vấn du học tự túc.

- Hỗ trợ tài liệu, cung cấp thông tin tuyển sinh, học bổng,…

- Tổ chức các khoá học ngắn hạn nhằm phát triển các kỹ năng học tập, kỹ năng xin việc, kỹ năng làm việc,…

- Tổ chức và triển khai các hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ công tác học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên.

4. Các hoạt động phát triển quan hệ doanh nghiệp và cựu sinh viên:

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp và cựu sinh viên.

- Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các sự kiện như hội chợ việc làm, tọa đàm, hội thảo (mời doanh nhân nói chuyện), tổ chức cho sinh viên kiến tập, thực tập.

- Cung ứng lao động; cung cấp thông tin cập nhật về tuyển dụng và thị trường lao động

- Tìm kiếm nguồn tài trợ, học bổng, huy động đóng góp của cựu sinh viên và doanh nghiệp…

5. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ của trung tâm

- Căng tin do Trung tâm quản lý nhằm phục vụ sinh viên và cán bộ giảng viên của Trường tại khu giảng đường Việt Úc, với nhiệm vụ được giao là hỗ trợ sinh viên và đây trở thành địa chỉ đáng tin cậy để nghỉ ngơi, ăn uống đảm bảo chất lượng cho sinh viên và cán bộ giảng viên, sinh viên và cán bộ giảng viên của Trường được phục vụ cho đáo và hỗ trợ đầy đủ trong quá trình học tập và làm việc tại Trường Đại học Kinh tế.

- Dịch vụ photo và cung cấp tài liệu tận nơi cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

- Dịch vụ Teabreak của Trung tâm đã được đánh giá cao qua 4 năm hoạt động, đây là dịch vụ phục vụ trực tiếp cho sinh viên và cán bộ giảng viên của Trường do vậy chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ được đặt lên hàng đầu nhằm đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho sinh viên và cán bộ giảng viên của nhà Trường.

- Dịch vụ tổ chức sự kiện đối với các hoạt động dành cho sinh viên như: Lễ hội sách, Ngày hội việc làm, Ngày hội Tân sinh viên, Chợ phiên Sinh viên cuối tuần...

- Các dịch vụ quà lưu niệm, dịch vụ về nhân sự (MC, PG, Lễ tân, Gia sư.....), dịch vụ tổ chức Team Building nhằm hỗ trợ việc làm part-time cho sinh viên của Trường.

>> Danh sách cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

_____________________
Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ sở 2 - Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT - Fax: (84-24)62872714 - Email: css@vnu.edu.vn