Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu, Trường Đại học Kinh tế 

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng:

ThS. Lưu Thị Mai Anh

ĐT: (84-4) 37547506 + 702

Email: maianh@vnu.edu.vn
 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác website, truyền thông và quản trị thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Hoạt động website

b) Hoạt động truyền thông

c) Hoạt động Quản trị thương hiệu
 
>>>>>>>> Chi tiết đang được cp nht

>>
Danh sách cán bộ Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu

_______________________
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 702, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-4) 37547506 + máy lẻ 702, 712
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN