Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách giảng viên Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT:


 

 TT

 Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

 

TS. Vũ Văn Hưởng

Chủ nhiệm bộ môn

2

 

 

TS. Lưu Quốc Đạt

Giảng viên

3

 

 

ThS. Nguyễn Thanh Hằng

Giảng viên

4

 

ThS. Nguyễn Thị Phan Thu

Giảng viên

 
______________________________
Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 309 - 310, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310 - Fax: (84-24) 37546765