Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách giảng viên Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT:


 

 TT

 Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

 

 
 1

 

 

 

 

 
Giảng viên

 

 
2

 

 

 

 

 
Phó chủ nhiệm Khoa, Giảng viên

 

 
3

 

 

 

 

 
Giảng viên

 

 
4

 

 

 

 

 
Trợ giảng

5

 

TS. Vũ Văn Hưởng

Chủ nhiệm bộ môn, Giảng viên

 

 
6

 

 

 

 
Giảng viên

 

 
7

 

 

 

 

 
Giảng viên
______________________________
Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh tế Phát triể, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 712, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310