Trang Giới thiệu chung
 
Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tếI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Hội Sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở phát triển Hội Sinh viên Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (thành lập năm 2001). Tính đến nay, Hội Sinh viên Trường ĐHKT đã trải qua 6 kỳ đại hội. Nhiệm kỳ 2018-2020 là nhiệm kỳ thứ VII.

 

II. BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN ĐHKT KHÓA VI NHIỆM KỲ 2015-2018

 

Chủ tịch:

Nguyễn Thị Thanh Mai

ĐT: 0975701257

Email: maintt@vnu.edu.vn

 

Phó chủ tịch:

Nguyễn Thị Hà Giang

ĐT: 0971 419 497

Email: hgiang2312@gmail.com

Phó chủ tịch:

Bùi Đức Thắng

ĐT: 0169 256 7338

Email: buiducthang220698@gmail.com

 

 

Cơ cấu tổ chức Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 17 thành viên. Với 13 CLB và đội nhóm trực thuộc, Hội Sinh viên luôn mong muốn và cam kết là đơn vị đại diện của sinh viên, cho sinh viên, vì sinh viên.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2020:

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên khoa KT&KDQT

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Hà Giang

QH-2015-E QTKD

Phó Chủ tịch

3

Bùi Đức Thắng

QH-2016-E KTCT

Phó Chủ tịch

4

Đỗ Minh Trang

QH-2016-E KT&KDQT CLC

UV BTK

5

Bùi Thị Hương Giang

QH-2015-E QTKD CQT

UV BTK

6

Phạm Minh Anh

QH-2016-E KTKT

UV BCH

7

Nguyễn Anh Đức

QH-2016-E TCNH

UV BCH

8

Lê Quốc Cường

QH-2016-E KT&KDQT

UV BCH

9

Nguyễn Văn Duy

QH-2015-E KTCT

UV BCH

10

Nguyễn Thanh Hằng

QH-2017-E TCNH

UV BCH

11

Lê Trung Hiếu

QH-2016-E QTKD CLC

UV BCH

12

Đinh Thị Thu Hương

QH-2016-E KTPT

UV BCH

13

Nguyễn Khánh Linh

QH-2015-E KTPT

UV BCH

14

Nguyễn Khánh Ly

QH-2017-E KTKT

UV BCH

15

Nguyễn Thị Hằng Nga

QH-2016-E KTCT

UV BCH

16

Nguyễn Văn Nhiên

QH-2015-E KT&KDQT

UV BCH

17

Nguyễn Thị Hải Yến

QH-2016-E KTCT

UV BCH

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 • Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.
 • Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.
 • Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên.
 • Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.
 • Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

IV. CÁC CÂU LẠC BỘ TRỰC THUỘC

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Khẩu hiệu hành động: “Bứt phá - Hiệu quả - Kết nối”

1. Chương trình 1: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, tiếp tục bồi dưỡng lý luận, chính trị - văn hoá, đạo đức, lối sống, ý thức công dân cho Hội viên Hội sinh viên

 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban tổ chức các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị như tuần sinh hoạt công dân đầu năm, buổi nói chuyện đầu năm tại các chi Hội…
 • Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Trường, tìm hiểu về các quy định, quy chế về ĐHQGHN.
 • Phối hợp triển khai các buổi toạ đàm, đối thoại giữa đoàn viên sinh viên với lãnh đạo Nhà trường, tạo cơ hội để Hội viên nói lên nguyện vọng của mình đối với các hoạt động của trường.

2. Chương trình 2: Tạo bứt phá trong các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, đời sống và tìm kiếm việc làm cho sinh viên

 • Thiết lập kênh thông tin thông suốt giữa tổ chức Hội với Hội viên trong trường, duy trì giao ban hàng tháng nhằm lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của Hội viên để kịp thời có những hỗ trợ khi cần thiết.
 • Duy trì và đẩy mạnh các cuộc thi học thuật; khuyến khích các Liên chi Hội chủ động tổ chức; tham gia có hiệu quả các hoạt động học thuật cấp ĐHQGHN; tăng cường tính học thuật trong sinh hoạt định kỳ của các Câu lạc bộ chuyên môn; khuyến khích việc xây dựng các tổ - nhóm học tập hiệu quả.
 • Phối hợp cùng phòng/ban chức năng, các Công ty tuyển dụng nhằm tổ chức các chương trình hỗ trợ việc làm, tư vấn hướng nghiệp, học bổng, tìm nhà trọ… cho Hội viên, qua đó nâng cao đời sống của Hội viên, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
 • Phối hợp cùng với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, doanh nghiệp bên ngoài tổ chức các lớp kỹ năng cho sinh viên, để sinh viên có thêm nhiều kinh nghiệm sống thích ứng nhanh chóng với môi trường hội nhập toàn cầu.

3. Chương trình 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao kỹ năng cho cán bộ Hội sinh viên.

 • Tiếp tục phát huy công tác tập hợp thanh niên trên cơ sở các phong trào hoạt động ở Chi hội, Liên chi hội, các câu lạc bộ trực thuộc; củng cố và nâng chất các câu lạc bộ, đội, nhóm, cộng đồng mang tính chất đặc thù của sinh viên kinh tế để tập hợp thanh niên; khuyến khích việc thành lập và đa dạng hóa các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm.
 • Phối hợp tổ chức định kỳ các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Hội sinh viên cho cán bộ Hội các cấp vào đầu mỗi năm học.

4. Chương trình 4: Xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, tăng cường chất lượng các hoạt động văn - thể - mỹ cho sinh viên

 • Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các chiến dịch tình nguyện trong năm học, tình nguyện tại chỗ góp phần xây dựng môi trường học đường kỷ cương, văn minh.
 • Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các sự kiện tình nguyện để góp phần xây dựng kỹ năng, tạo tính lan toả trong cộng đồng.
 • Chủ động kêu gọi hỗ trợ tài trợ từ cá nhân, tổ chức bên ngoài để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
 • Tích cực tìm hiểu, kết nối và hướng dẫn sinh viên tham gia các sự kiện giao lưu văn hoá, thể thao quốc tế.

5. Chương trình 5: Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, trao đổi, giao lưu hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế

 • Phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đơn vị trong trường tăng cường giao lưu, hợp tác giữa sinh viên trường và sinh viên quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động trao đổi sinh viên.
 • Tăng cường tính kết nối với với các đơn vị bạn trong và ngoài ĐHQGHN, qua đó một mặt nâng cao được uy tín của hội, đồng thời học hỏi được kinh nghiệm của các đơn vị bạn, phục vụ hiệu quả cho công tac của Hội.
 • Củng cố phát huy vai trò của Hội cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế nhằm duy trì mối quan hệ, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các thế hệ sinh viên đã tốt nghiệp với sinh viên đang học, đồng thời tranh thủ các nguồn tài trợ, các cơ hội làm việc từ phía các cựu sinh viên.

______________

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Hội Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Giảng đường Việt Úc, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 39956897

Email: hoisinhvien.ueb@gmail.com

Website: http://doantn.ueb.edu.vn