Trang Giới thiệu chung
 
Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Đảng bộ cơ sở Khoa Kinh tế trực thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 85-QĐ/ĐU ngày 8/11/1999 của Đảng uỷ ĐHQGHN.

Ngày 6/3/2007, theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Kinh tế thuộc ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế thuộc ĐHQGHN. Theo Quyết định số 97-QĐ/TV ngày 22/5/2007 của Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, Đảng bộ Khoa Kinh tế được đổi tên thành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

II. ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ

Bí thư Đảng ủy:

Đ/c Nguyễn Trúc Lê

ĐT: (84-24) 37547506 + 606

Email: trucle@vnu.edu.vn


2. Ban chấp hành Đảng bộ

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 09 đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy;
 • Đ/c Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng – Phó Bí thư Đảng ủy;
 • Đ/c Phạm Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;
 • Đ/c Hoàng Văn Hải, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh - Ủy viên;
 • Đ/c Trần Đức Hiệp, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị, Ủy viên;
 • Đ/c Hoàng Khắc Lịch, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự - Ủy viên.
 • Đ/c Nguyễn Cẩm Nhung, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Uỷ viên;
 • Đ/c Lê Trung Thành, Trưởng phòng Đào tạo - Ủy viên;
 • Đ/c Phạm Việt Thắng, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Ủy viên;

  III. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

  Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 8 chi bộ trực thuộc. BCH các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

  - Chi bộ Khối Hiệu bộ:

  + Bí thư:

   Đ/c Lưu Thị Mai Anh

  + Phó bí thư:

   Đ/c Lê Trung Thành

  + Ủy viên:
   Đ/c Phạm Việt Thắng

  - Chi bộ Khoa Kinh tế Chính trị:

  + Bí thư:

    Đ/c Trần Đức Hiệp

  + Phó bí thư:

    Đ/c Phạm Thị Hồng Điệp

  - Chi bộ Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế:

  + Bí thư:

    Đ/c Hà Văn Hội

  + Phó bí thư:

    Đ/c Vũ Thanh Hương

  - Chi bộ Viện Quản trị Kinh doanh:

  + Bí thư:

    Đ/c Hoàng Văn Hải

  + Phó bí thư:

    Đ/c Hồ Chí Dũng

  - Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng:

  + Bí thư:

    Đ/c Trần Thị Thanh Tú

  + Phó bí thư:

    Đ/c Đinh Thị Thanh Vân

  - Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển:

  + Bí thư:

    Đ/c Nguyễn Quốc Việt

  + Phó bí thư:

    Đ/c Nguyễn Thanh Hằng

  - Chi bộ Khoa Kế toán Kiểm toán:

  + Bí thư:

    Đ/c Đỗ Kiều Oanh

  + Phó bí thư:

    Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hải

  - Chi bộ Khối Sinh viên:

  + Bí thư:

    Đ/c Bùi Hồng Cường

  + Phó bí thư:

    Đ/c Trần Thị Hồng

  IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2015-2020

  Đảng bộ Trường ĐHKT xác định mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

  Phát triển Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đến năm 2020 trở thành một trong những trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHQGHN; được xếp hạng ngang tầm với một số đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á trong một số ngành, chuyên ngành và lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

  Trên cơ sở các phương hướng, mục tiêu phát triển, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

  1. Nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học; chuyển đổi và mở mới các chương trình đào tạo theo hướng chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội với điều kiện đảm bảo chất lượng và học phí tương xứng.

  2. Đẩy mạnh nghiên cứu mũi nhọn và tăng cường hoạt động nghiên cứu phục vụ chuyển giao tri thức

  3. Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển với mục tiêu chính là đẩy mạnh thu hút các nguồn lực, tiếp cận chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo và NCKH, nâng cao vị thế của Trường

  4. Tăng nguồn thu ngoài ngân sách từ các hoạt động dịch vụ, tài trợ, dự án.

  5. Đổi mới công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện kiểm định chất lượng đơn vị theo AUN-QA; đổi mới phương pháp thi, kiểm tra đánh giá môn học; duy trì và phát triển các chỉ số QS.

  _______________

  Địa chỉ liên hệ:

  Văn phòng Đảng uỷ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phòng 502, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

  ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 522

  Email: danguy_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn


  Trường ĐHKT - ĐHQGHN