Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng

Danh sách giảng viên Bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT


 

TT Ảnh

Họ và tên giảng viên

Chức vụ

1
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu
Chủ nhiệm bộ môn
2
TS. Trần Thị Vân Anh
Giảng viên
3
ThS. Lê Thị Phương Thảo
Giảng viên

 


Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 512, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 551. Fax: (84-24) 3754676
Website: http://ueb.edu.vn ; http://tcnh.ueb.edu.vn