Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Chính trị và công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ/ vị trí

 
1

 

 
Nguyễn Trung Phong

 

 
Phó Trưởng phòng phụ trách
 
 
2
 
 
 Tô Thị Kim Thanh
 
 
Phó Trưởng phòng
 
 
3
 
 
Lê Thị Kim Chi
 
 
Chuyên viên
 
 
4
 
 
Đặng Thị Quỳnh Hoa
 
 
Chuyên viên
 

_________

Địa chỉ liên hệ:
Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 502, Nhà E4, Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37547506 + 271
Website:  http://ueb.edu.vn