Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Chính trị và công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ/ vị trí

1

 

Bùi Hồng Cường

Trưởng phòng

2

Trần Thị Hồng

Phó Trưởng phòng

3

Lê Thị Kim Chi Chuyên viên

4


Dương Đức Hoàn

Chuyên viên

 5  Đặng Thị Quỳnh Hoa
Chuyên viên
 

_________

Địa chỉ liên hệ:
Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 302, Nhà E4, Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37547506 + 271
Website: http://ueb.vnu.edu.vn; http://ueb.edu.vn