Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Danh sách cán bộ Phòng Chính trị và công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế
 

 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ/ vị trí

1

 

Bùi Hồng Cường

Trưởng phòng

2

Trần Thị Hồng

Phó Trưởng phòng

 

3

 

Trần Kim Anh

Chuyên viên

4

Lê Thị Kim Chi Chuyên viên

5

Nguyễn Xuân Thắng

Chuyên viên
______________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 302, Nhà E4, Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37547506 + 271

Website: http://ueb.vnu.edu.vn hoặc http://ueb.edu.vn