Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch Tốt nghiệp bậc đại học chính quy khoá QH-2016-E (2016 - 2020)

Kèm theo Kế hoạch số 1045/TB-ĐHKT ngày 11/05/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế


Căn cứ vào Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020 của hệ đại học, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy khóa QH-2016-E như sau:


 TT Nội dung công việc
 Thời gian thực hiện
 Đơn vị thực hiện

1

Thông báo danh sách dự kiến sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp

30/5 – 12/6/2020

Phòng Đào tạo, các khoa/Viện QTKD

 

- Lập danh sách dự kiến sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp

30/5 – 02/06/2020

Phòng Đào tạo

 

- Thông báo và yêu cầu sinh viên kiểm tra.

03/6 - 05/6/2020

Các khoa/Viện QTKD

 

- Tập hợp phản hồi (kèm theo minh chứng nếu có) của sinh viên và gửi lại Phòng ĐT.

08/6 - 09/6/2020

Các khoa/Viện QTKD

 

- Lên danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp

10/06-12/06/2020

Phòng Đào tạo

2

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp ảnh để in bằng tốt nghiệp: 02 ảnh 3 x 4, chụp trong vòng 6 tháng, mặt sau ảnh ghi rõ thông tin họ tên, lớp, ngày sinh, nơi sinh, cho vào túi đựng.

08/06-10/06/2020

Phòng Đào tạo

3

Xét tốt nghiệp

15/6 - 17/6/2020

Phòng Đào tạo, Hội đồng xét tốt nghiệp

4

Làm Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; thực hiện các thủ tục cấp bằng tốt nghiệp

18/6 - 20/6/2020

Phòng Đào tạo

5

Thông báo danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp

22/6 - 24/6/2020

Các khoa/Viện QTKD

6

Phát bằng tốt nghiệp (dự kiến)

(Tổ chức tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo)

Tháng 7/2020

Phòng Chính trị và công tác sinh viên

      Đề nghị các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện theo đúng kế hoạch của Nhà trường./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN