Trang Đào tạo đại học
 
Địa chỉ tra cứu chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp bậc đại học

Công văn số 1490/ĐHKT-ĐTĐH ngày 20 tháng 05 năm 2019 v/v tra cứu chứng chỉ điều kiện tốt nghiêp


Căn cứ vào kết quả các học phần điều kiện chứng chỉ tốt nghiệp: Tiếng Anh, GDTC, GDQP, Kỹ năng mềm; trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần điều kiện tốt nghiệp của sinh viên theo địa chỉ truy cập: http://kiemtrachungchi.ueb.edu.vn.

Sinh viên thắc mắc về điều kiện chứng chỉ tại phòng Đào tạo, phòng 504 nhà E4 - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN