Trang Đào tạo đại học
 
Sinh viên được chọn đi thực tập tại Ngân hàng Sacombank

Công văn số 545/ĐHKT-ĐTĐH ngày 5/4/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.
Kính gửi: Lãnh đạo các khoa trực thuộc
 

Căn cứ vào Công văn số 16/2011/KVHN ngày 01/03/2011 của Ngân hàng Sacombank về việc hợp tác với Trường Đại học Kinh tế và kết quả thi tuyển chọn sinh viên đi thực tập do Ngân hàng Sacombank tổ chức, Trường Đại học Kinh tế đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên đạt tiêu chuẩn thực tập (có danh sách kèm theo) biết và tham gia buổi gặp gỡ với Ban lãnh đạo Ngân hàng Sacombank, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- 13h00 ngày 06/04/2011: Các sinh viên có số thứ tự từ 01 đến 50 tham gia buổi gặp gỡ.

- 15h00 ngày 06/04/2011: Các sinh viên có số thứ tự từ 51 đến 94 tham gia buổi gặp gỡ.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà 60A, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đề nghị các khoa thông báo kịp thời để sinh viên tham gia theo đúng lịch của Ngân hàng Sacombank./.

>> Xem chi tiết thông báo
tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN