Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thực tập hè 2010 của sinh viên QH-2007-E KTĐN, QH-2007-E CLC và QH-2008-E CLC Khoa Kinh tế Quốc tế

Thời gian thực tập của các nhóm là 1 tháng.


TT
Địa điểm
Số lượng SV

Giảng viên hướng dẫn

Thời gian bắt đầu thực tập
1

Công ty TNHH Thép Thanh Bình

6

PGS.TS Nguyễn Xuân Thiên


1/7/2010
2
Tập đoàn Gami
5
TS. Nguyễn Thị Kim Anh
6/7/2010
3
Công ty dịch vụ Thương mại Tràng Thi
5
TS. Vũ Anh Dũng
5/7/2010
4
Tổng công ty Viglacera
3
ThS. Nguyễn Việt Khôi
15/7/2010
5
Avalue Việt Nam
2
ThS. Nguyễn Việt Khôi
5/7/2010
6

Vụ Châu Á – Thái Bình Dương, Bộ Công thương

3
TS. Nguyễn Anh Thu

30/6/2010
7
Vụ CSTMĐB Bộ Công thương
4
TS. Nguyễn Anh Thu
2/7/2010
8
Trung tâm CIFIS
4
TS. Vũ Anh Dũng
13/7/2010
9

Tổng công ty Hàng không VNAirlines

15

ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

8/7/210
10

Tổng công ty Hapro

10

PGS.TS. Hà Văn Hội

5/7/2010
11

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội - Văn phòng Hiệp hội

5

PGS.TS Nguyễn Xuân Thiên


29/6/2010
12
Công ty CP Chứng khoán Sài gòn (SSI)
3

ThS. Trần Việt Dung

2/7/2010
13

Công ty LD thiết bị viễn thông

Tổng Công ty máy và Động lực

4

PGS.TS. Hà Văn Hội

8/7/2010
14

Công ty CP cơ điện Xây dựng VN

3
TS. Nguyễn Thị Kim Anh
5/7/2010
15

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

5

ThS. Trần Việt Dung

5/7/2010

Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường ĐHKT