Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng Lotte học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn số 594/ĐHKT-CTSV ngày 01/03/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Chương trình học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ II năm học 2020-2021. Chi tiết nội dung của Chương trình học bổng tham khảo xem tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN