Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch thi tuyển sinh Chương trình đào tạo cử nhân bằng kép liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2011, Kế hoạch nhập học của sinh viên sau khi trúng tuyển

Thông báo số 1465/TB-ĐHKT ngày 09/08/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Căn cứ Thông báo số 867/TB-ĐHKT ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN về kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy, Chương trình đào tạo cử nhân bằng kép liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2011, Trường ĐH Kinh tế thông báo kế hoạch thi môn Tiếng Anh và kế hoạch nhập học của sinh viên trúng tuyển như sau:

I. Kế hoạch thi môn Tiếng Anh

1. Đối tượng dự thi: sinh viên các ngành không phải Tiếng Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHGGHN đã nộp hồ sơ tham gia dự tuyển (Danh sách kèm theo).

2. Môn thi: Tiếng Anh (TOEFL)

3. Thời gian thi: 08h00’ ngày 14/8/2011 (Chủ nhật). Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 07h30’.

4. Địa điểm thi:Khu Giảng đường Trường ĐH Kinh tế (Cơ sở 2) - Khu NTC, đường Trần Bình, huyện Từ Liêm, Hà Nội (Sơ đồ đường đến NTC)(Sơ đồ phòng thi).

5. 
Lưu ý: Sinh viên dự thi mang theo
- Giấy tờ tuỳ thân (Thẻ sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ hoặc giấy tờ tuỳ thân khác hợp lệ và có ảnh). Nếu sinh viên không mang Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tuỳ thân sẽ không được dự thi.
- Bút bi, bút chì, tẩy.
Sinh viên tuyệt đối không được mang điện thoại di động, máy tính xách tay và các phương tiện truyền tin khác vào phòng thi.
 
II. Kế hoạch nhập học, đăng ký môn học

1. 
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển : từ ngày 22/8/2011. Sinh viên xem Danh sách thí sinh trúng tuyển tại Website của Trường ĐH Kinh tế (http://www.ueb.vnu.edu.vn)

2. 
Nhận Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển : từ ngày 25/8/2011. Sinh viên nhận Giấy triệu tập tại văn phòng khoa của ngành học thứ nhất tại Trường ĐH Ngoại ngữ.


3. 
Nhập học và đăng ký học:

- Thời gian: từ 13h30’ đến 17h00’ngày 01/9/2011 (Thứ năm)

- Địa điểm : Hội trường 10-12 Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hồ sơ nhập học gồm:

+ Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển năm 2011: 01 bản gốc + 01 bản phô tô

+ Thông tin sinh viên có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN (mẫu Thông tin sinh viên kèm theo): 01 bản gốc + 01 bản phô tô


4.
Tập huấn tra cứu tài liệu học tập cho sinh viên khoá QH-2011:

- Thời gian :
+ Sinh viên bằng kép ngành Tài chính - Ngân hàng: Sáng 10/9/2011

+ Sinh viên bằng kép ngành Kinh tế đối ngoại: Chiều 10/9/2011

- Địa điểm : Phòng đọc tầng 5 nhà C1, Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN

- Chương trình:

Thời gian
Nội dung
Sáng
Chiều
08h30 - 09h30
14h00 - 15h00
Hướng dẫn tra cứu tài liệu tại Trung tâm Thông tin Thư viện
09h30 - 10h30
15h00 - 16h00
Hướng dẫn tra cứu tài liệu tại Phòng Tư liệu Trường ĐH Kinh tế
10h30 - 11h30
16h00 - 17h00
Hướng dẫn tra cứu chương trình đào tạo, đề cương môn học, các quy chế, quy định, thông báo trên website Trường ĐH Kinh tế
 
5. Thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2011 - 2012: từ 08/9/2011 đến 25/12/2011 (15 tuần). Sinh viên xem thời khoá biểu trên website của Trường ĐH Kinh tế từ ngày 25/8/2011.
 
Liên hệ:
         Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
         Địa chỉ: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
         Điện thoại: 3.754 7506 (315)                      
         Email: double.degrees@gmail.com


Trường ĐHKT - ĐHQGHN