Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc trong năm học 2019 - 2020

Thông báo số 500/ĐHQGHN-ĐT ký ngày 21/2/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội


>> Download thông báo tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội