Trang Đào tạo đại học
 
Nộp điểm thành phần lớp học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018 (gửi các đơn vị trong ĐHQGHN)

Công văn số 875/ĐHKT-ĐTĐH về việc Nộp điểm thành phần lớp học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018


Kính gửi:     - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên;

                     - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn;

                     - Trường ĐH Ngoại ngữ;

                     - Trường ĐH Công Nghệ;

                     - Khoa Luật;

Trường Đại học Kinh tế đã có công văn 3631/TB-ĐHKT ngày 27/12/2017 về việc Thông báo thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kì II, năm học 2017 - 2018; công văn số 872/TB-ĐHKT ngày 13 tháng 04 năm 2018 về việc Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2017 - 2018. Trường Đại học Kinh tế kính đề nghị các đơn vị thông báo cho giảng viên nộp cho trường các tài liệu sau:

1. Bảng điểm thành phần lớp học phần (bản cứng gửi về Phòng Đào tạo, bản mềm điểm gửi vào địa chỉ email: cuonglk@vnu.edu.vn).

2. Danh sách điểm danh sinh viên.

3. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học phần (nếu có).

Thời hạn nộp: Kết thúc học phần trong vòng 1 tuần.

Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo, Phòng 304 nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Lê Khánh Cường, điện thoại 0973.340.988

Trân trọng cảm ơn!

>> Tải thông báo tại đây >>> 

Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế