Trang Đào tạo đại học
 
Nộp điểm thành phần lớp học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thông báo số 874/ĐHKT-ĐTĐH ngày 13/04/2018 về việc nộp điểm thành phần lớp học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018


Kính gửi: Viện Quản trị kinh doanh và các Khoa.

 Trường Đại học Kinh tế đã có công văn 3631/TB-ĐHKT ngày 27/12/2017 về việc Thông báo thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kì II, năm học 2017 - 2018; công văn số 872/TB-ĐHKT ngày 13 tháng 04 năm 2018 về việc Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2017 - 2018. Trường Đại học Kinh tế đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên nộp cho Phòng Đào tạo các tài liệu sau:

1. Bảng điểm thành phần lớp học phần (bản cứng gửi về Phòng Đào tạo, bản mềm điểm gửi vào địa chỉ email: cuonglk@vnu.edu.vn).

2. Danh sách điểm danh sinh viên.

3. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học phần (nếu có).

Thời hạn nộp: Kết thúc học phần trong vòng 1 tuần.

Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo, Phòng 304 nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Lê Khánh Cường, điện thoại 0973.340.988.

Kính đề nghị Viện Quản trị kinh doanh và các Khoa thông báo cho giảng viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trân trọng cảm ơn!

>> Tải Thông báo chi tiết tại đây >>> 

Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế