Trang Đào tạo đại học
 
Điểm Giáo dục quốc phòng an ninh khóa QH-2015-E

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả Điểm Giáo dục quốc phòng an ninh khóa QH-2015-E.


Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội Thông báo danh sách sinh viên khóa QH.2015 hệ Đại học chính quy dùng để xét điều kiện môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh. Đề nghị bạn sinh viên để sinh viên tự kiểm tra kết quả.
Những ý kiến phản hồi xin gửi về Trung tâm bằng email, qua địa chỉ nguyenthuhaqpan@vnu.edu.vn.(Cô Nguyễn Thu Hà - chuyên viên Phòng Đào tạo - TT GDQP&AN). Trong thư nêu rõ các thông tin: Họ tên, mã sinh viên, ngành học - khóa học, số điện thoại liên hệ và vấn đề thắc mắc.
Trung tâm sẽ tiếp nhận, giải quyết và trả lời trực tiếp qua email để tránh việc sinh viên mất thời gian đi lại.
Thời gian phản hồi từ 26/01/2018 đến hết 03/02/2018. Hết thời gian trên nếu sinh viên không có ý kiến phản hồi xem như kết quả đã chính xác. Trung tâm sẽ chốt danh sách và gửi kết quả đến Trường.
>> Kết quả tải theo file đính kèm >>>> 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN