Trang Đào tạo đại học
 
Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2018 của hệ đại học chính quy

Thông báo số 96/TB-ĐHKT ngày 09 tháng 01 năm 2018 về việc Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2018 của hệ đại học chính quy


Căn cứ lịch trình của đào tạo đại học năm học 2017-2018 của Trường Đại học Kinh tế, có điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định về thời gian nghỉ Tết nguyên đán năm 2018 của Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2018 (năm Mậu Tuất) của các lớp hệ đại học chính quy của Trường như sau:

Sinh viên nghỉ Tết nguyên đán năm Mậu Tuất từ ngày 10/02/2018 (25/12 âm lịch) đến hết ngày 25/02/2018 (10/01 âm lịch).

Sinh viên bắt đầu đi học lại (bao gồm cả lịch bắt đầu học của các lớp học phần thay thế KLTN) từ ngày 26/02/2018 (11/01 âm lịch).

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN                       

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.        

Điện thoại: 3754 7506 (524, 514)            .                                              

Đề nghị các đơn vị đào tạo phụ trách học phần giảng dạy cho Trường Đại học Kinh tế và các khoa/viện thuộc Trường Đại học Kinh tế thông báo cho giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.


Phòng Đào tạo - ĐHKT