Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả kỳ thi kết thúc chương trình tiếng Anh tăng cường và kế hoạch kỳ thi bổ sung, kế hoạch học tập sau kỳ thi

Thông báo số 10/TB-ĐHKT ngày 03/01/2018 của Trường ĐH Kinh tế về kết quả kỳ thi kết thúc chương trình tiếng Anh tăng cường 1 để xác định năng lực tiếng Anh bậc 2 ngày 23/12/2017; kế hoạch kỳ thi bổ sung và kế hoạch học tập sau kỳ thi.


Căn cứ Thông báo số 1605/TB-ĐHNN ngày 28/12/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ về kết quả kỳ thi kết thúc chương trình tiếng Anh tăng cường 1 để xác định năng lực tiếng Anh bậc 2 ngày 23/12/2017, Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả kỳ thi ngày 23/12/2017, kế hoạch thi bổ sung và kế hoạch học tập đối với sinh viên đạt/không đạt bậc 2 như sau:
1. Kết quả kỳ thi ngày 23/12/2017 của sinh viên Trường Đại học Kinh tế
- Số lượng sinh viên theo danh sách dự thi : 65 sinh viên
- Số lượng sinh viên dự thi : 59 (vắng 06 sinh viên)
- Số lượng sinh viên đạt bậc 2 : 55 sinh viên
- Số lượng sinh viên chưa đạt bậc 2 : 04 sinh viên
Kết quả điểm sinh viên xem trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế (Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc Phòng Chính trị và CTSV tại Khu giảng đường Việt Úc.
2. Kế hoạch tổ chức kỳ thi bổ sung
- Đối với sinh viên chưa tham gia thi hết học phần tiếng Anh tăng cường 1 ngày 23/12/2017 được phép tham gia kỳ thi bổ sung, tổ chức vào 18h00 ngày 08/01/2018 (18h30 tính giờ làm bài).
- Sinh viên đăng ký dự thi và nộp lệ phí dự thi tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ (Phòng 107 Nhà A1 của Trường ĐHNN, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) từ ngày 02/01/2018 - 05/01/2018. Danh sách dự thi sẽ được đăng tải lên website daotao.ulis.vnu.edu.vn/ngoai ngu trong ĐHQGHN vào ngày 06/01/2018.
3. Kế hoạch học tập đối với sinh viên đạt/không đạt bậc 2
- Sinh viên có kết quả ĐẠT ở kỳ thi này được miễn học phần tiếng Anh tăng cường 2 và được đăng kí học chương trình chính khóa 14 tín chỉ từ Tiếng Anh cơ sở 1.
- Đối với sinh viên có kết quả KHÔNG ĐẠT, Nhà trường sẽ phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường giai đoạn 2. Sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế (Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội), thời gian từ ngày 08/01/2018 - 22/01/2018.
- Sinh viên có kết quả KHÔNG ĐẠT ở các kì thi sát hạch bậc 2 không được đăng ký học chương trình Tiếng Anh cơ sở 1 chính khóa theo quy định của Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 3/2/2017 của ĐHQGHN. Nếu sinh viên cố tình đăng ký thì sẽ không được công nhận kết quả học tập.
Chi tiết liên hệ điện thoại: 024.37547506, máy lẻ 524.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN