Trang Đào tạo đại học
 
Hướng dẫn sinh viên khóa QH-2017-E sử dụng Cổng thông tin ĐHQGHN

Công văn số 2894 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 30/10/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và lịch trình đào tạo năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch hướng dẫn sinh viên khóa QH-2017-E sử dụng Cổng thông tin ĐHQGHN như sau.

- Thành phần:

1. Sinh viên khóa QH-2017-E (danh sách kèm theo).

2. Trợ lý đào tạo và cố vấn học tập khóa QH-2017-E của các khoa/viện.

- Địa điểm: phòng máy nhà G2 - trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN. Số 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (đối diện Trung tâm thư viện ĐHQGHN).

- Thời gian: Từ ngày 6/11/2017 đến ngày 11/11/2017

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN