Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trả số tài khoản và thẻ ATM của BIDV Tây Hà Nội cho sinh viên QH-2017-E Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN

Thông báo số 2446/TB-ĐHKT ngày 12/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội (Bidv Tây Hà Nội) về việc trả thẻ cho sinh viên khóa QH-2017-E của Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới các sinh viên kết quả đăng ký nộp học phí quả Ngân hàng BIDV Tây Hà Nội và thời gian trả thẻ cho các sinh viên của Ngân hàng BIDV Tây Hà Nội như sau:

- Thông báo số tài khoản Ngân hàng của sinh viên đăng ký nộp học phí:

  • Danh sách sinh viên và tài khoản ngân hàng đăng ký nộp học phí:
  • Phụ lục 1: Danh sách sinh viên hệ đào tạo chuẩn và hệ đào tạo CLC theo TT 23 (Download danh sách tại đây)
  • Phụ lục 2: Danh sách sinh viên chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) (Download danh sách tại đây)
  • Hướng dẫn nộp học phí tự động của BIDV (Download hướng dẫn tại đây)

- Thời gian trả thẻ: Cán bộ của BIDV Tây Hà Nội trực tiếp trả thẻ cho sinh viên của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN với thời gian và địa điểm như sau:

* Thời gian: Từ 08h00 đến 17h00 Thứ Hai, ngày 18/09/2015

* Địa điểm: P.701 - Giảng đường Việt Úc

* Khi đến nhận thẻ: Sinh viên phải mang Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu và nhận thẻ.

Tất cả các sinh viên còn lại chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Ngân hàng đề mở tài khoản, có thể hoàn thiện hồ sơ tại địa điểm và thời gian trên.

 
>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN