Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trả số tài khoản và thẻ ATM của BIDV Tây Hà Nội cho sinh viên QH-2017-E ĐHKT

Căn cứ Thông báo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội (BIDV Tây Hà Nội) về việc trả thẻ cho sinh viên khóa QH-2017-E của Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới các sinh viên kết quả đăng ký nộp học phí quả Ngân hàng BIDV Tây Hà Nội và thời gian trả thẻ cho các sinh viên của Ngân hàng BIDV Tây Hà Nội như sau:

- Thông báo số tài khoản Ngân hàng của sinh viên đăng ký nộp học phí:

- Thời gian trả thẻ: Cán bộ của BIDV Tây Hà Nội trực tiếp trả thẻ cho sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: từ 08h00 đến 17h00 Thứ Hai, ngày 18/09/2015
  • Địa điểm: P.701 - Giảng đường Việt Úc
  • Khi đến nhận thẻ: Sinh viên phải mang Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu và nhận thẻ.

Tất cả các sinh viên còn lại chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Ngân hàng đề mở tài khoản, có thể hoàn thiện hồ sơ tại địa điểm và thời gian trên.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN